Aardbevingen in het Groningen gasveld van 1990 tot heden worden weergegeven met gele cirkels. De bevingen van 7 en 8 februari worden aangegeven met paarse kruisjes. In lichtgroen het gasveld, in blauwe driehoeken en vierkanten seismische meetstations.
De eerste twee bevingen vonden plaats in de nacht van 7 op 8 februari, om 23:32 en 00:19 uur Nederlandse tijd, en hadden magnitudes van 2,7 en 3,2. De volgende was op 9 februari om 6:26 uur bij 't Zand met een magnitude van 2,7 en daarna op 11 februari om 07:08 uur met een magnitude van 2,0 bij Garrelsweer en op 15 februari om 14:29 uur met een magnitude van 2,0 bij Wirdum.

De aardbevingen vonden plaats langs een breuk in de ondergrond. Door het winnen van gas ontstaan er spanningsverschillen langs bestaande breuken in de gasvelden. Deze oplopende spanning ontlaadt zich soms in aardbevingen. De locatie van de aardbevingen is middenin het Groningen gasveld waar de meeste compactie plaatsvindt. Hierdoor is het spanningsverschil aan weerszijden van de breuken daar groot.

Er is geen voorschok-hoofdschok relatie tussen deze bevingen.

Grillig patroon

De bevingen in het noordoosten van de provincie Groningen zijn goed gevoeld. Ook uit de stad Groningen zijn een aantal meldingen gekomen. De energie van de aardbevingen in Groningen verspreidt zich vaak niet precies in een cirkel rondom de aardbeving, maar heeft een grillig patroon (het uitstralingspatroon). Hierdoor kan de aardbeving gevoeld zijn in de stad Groningen, 20 km ten zuiden van de beving, maar niet in dorpen dichterbij ten westen van het epicentrum.

Ook in hogere gebouwen wordt een aardbeving beter gevoeld dan in laagbouw. Een hoog gebouw is als een omgekeerde slinger en beweegt meer aan de bovenkant dan aan de onderkant.

Ondiep
Aardgas bevindt zich op ongeveer 3 km onder de grond. Daarom vinden de aardbevingen die door gaswinning worden veroorzaakt ook op deze diepte plaats. Dat is ondiep voor aardbevingen, waardoor deze bevingen goed gevoeld worden. De meeste natuurlijk aardbevingen vinden plaats op 20-100 km diepte.

Aardgas zit in een poreuze zandsteenlaag, en niet zoals vaak gedacht wordt in een holle ruimte onder de grond. Als zo’n zandsteenlaag bedekt is met een niet poreuze laag, bijvoorbeeld steenzout, dan blijft het aardgas daaronder ‘gevangen’ zitten.

Meest recente aardbevingen in en rondom Nederland
http://www.knmi.nl/seismologie/aardbevingen-nederland.html