Hoogste uurgemiddelde windsnelheid op 27 oktober 2002
De hoogste windstoot was rond 14 uur 80 knopen (41 m/s, 148 km/u) in Zeeland, in Noord-Holland werd tegen 15 uur 76 knopen (140 km/u) geregistreerd. Op de meeste plaatsen zijn de maximale windstoten 120-130 km/uur geweest. Tegen middernacht was de storm ook nabij de oostelijke Wadden geluwd tot windkracht 9, aan de westkust was de wind toen al windkracht 7. Volgens voorlopige cijfers was de storm van zondag daarmee de zwaarste sinds 25 januari 1990.

De eerste voorwaarschuwing voor zware storm en zeer zware windstoten tot 130 km/uur werd door het KNMI uitgegeven op zaterdag 26 oktober 2002 rond 11.30 uur. Deze voorwaarschuwing werd regelmatig herhaald, waarbij vanaf zaterdagavond nadrukkelijk werd gewezen op de gevaren waarmee auto's met caravan op zondag zouden worden geconfronteerd. In de nacht van zaterdag op zondag werd om 02.01 uur de voorwaarschuwing vervangen door een zogenaamd weeralarm. Gedurende de dag is dit bericht met tussenpozen van 3 uur ververst en aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen, waarbij de in de loop van de ochtend werd gewezen op het maatschappij-ontwrichtende karakter van deze storm. KNMI-meteorologen onderhielden daarbij veelvuldig en intensief contact met plaatselijke en regionale meldkamers van politie en brandweer, gemeentelijke crisiscentra, de coördinatiecentra van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, de voorlichtingscentra voor het wegverkeer in de media (ANWB en Traffic Information Centre) en een aantal weerbureaus, zoals Meteo Consult en HWS. Ook werden aparte waarschuwingen voor de luchtvaart en scheepvaart uitgegeven. Aan de westkust werd grenspeil verwacht en bereikt en er werd vroegtijdig dijkbewaking ingesteld.

Zondagavond om 20.02 is het Weeralarm ingetrokken, op het moment dat de gemiddelde windsnelheden in het hele land (met uitzondering van de oostelijke Wadden) waren afgenomen tot onder 10 Beaufort (zware storm). De website van het KNMI boekte opnieuw een record: op alleen al zondag 27 oktober telde 5,4 miljoen pageviews. Op de dag van het vorige weeralarm op 26 februari waren dat er circa 4 miljoen.

Bron: Groen, Geert. De storm van 27 oktober 2002. Meteorologica, jaargang 11- nr 4- december 2002.