De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer, zoals overstromingen, stormvloeden, hurricanes en droogte. Dat roept de vraag op of de wereldwijde opwarming van het klimaat een rol speelt. Wetenschappelijk is dat moeilijk aan te tonen. Onderzoekers gaan er tegenwoordig van uit dat het aantal weerrampen toeneemt. Tussen 1900 en 1940 schatten experts uit Indonesië het aantal natuurrampen wereldwijd op 100 per decennium. Dat liep op 2800 tussen 1990 en 2000. Het gros van de natuurrampen in de wereld is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie te wijten aan meteorologische en hydrologische omstandigheden. Dagelijks sluimeren honderden watergerelateerde problemen over de wereld, zoals een cycloon met zware regenval, droogte, een lawine, een stormvloed of een modderstroom.

In dit dossier vindt u onder ‘begrippen’ een uitleg van verschillende natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen, tsunami’s en overstromingen. Onder ‘nieuwsarchief’ vindt u verschenen nieuwspublicaties over deze rampen, zoals over de ramp in ’53, de bosbranden in Californië en de overstromingen in Oost-Europa. Onder ‘achtergronden’ vindt u meer en gedetailleerdere informatie over de verschillende soorten natuurrampen in het algemeen maar wordt ook verwezen naar specifieke natuurrampen.