De International Civil Aviation Organization (ICAO) is een mondiaal samenwerkingsverband voor de luchtvaart. De organisatie is een onderdeel van de Verenigde Naties. Binnen de ICAO worden internationale afspraken gemaakt over veiligheid, milieuaspecten, efficiency en continuïteit in de luchtvaartsector.

De ICAO ontwikkelt richtlijnen voor een zo veilig mogelijke luchtvaart. Daarbij gaat het om richtlijnen voor bijvoorbeeld:
  • De bouw en het onderhoud van vliegtuigen.
  • De opleiding van personeel van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens.
  • Aanvliegroutes, landing- en opstijgprocedures.
  • Beveiliging van luchthavens.
  • Meteorologische dienstverlening.
Deze richtlijnen vormen de basis voor de wetgeving van alle aangesloten landen over de hele wereld. Nederland heeft een eigen zetel binnen ICAO.

Het hoofdkantoor van ICAO is gevestigd in Montreal. Er zijn regionale kantoren in Bangkok, Cairo, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi en Parijs. De vestiging in Parijs is verantwoordelijk voor de ICAO regio's EUR en NAT. Nederland valt onder de EUR regio.

De inhoud van de dienstverlening als voorschreven door ICAO is continu in beweging vanwege veranderende gebruikerswensen en technologische ontwikkelingen. Deze wijzigingen worden vastgesteld door de ICAO Council en de ICAO Assembly. Regionale afspraken worden vastgelegd door ICAO Paris in het EUR ANP. Het voorwerk wordt verricht door regionale of mondiale groepen, studiegroepen en task forces.

Het KNMI levert namens de Nederlandse overheid (DGLM) inbreng in ICAO.