De Deltacommissie, onder leiding van oud-minister Veerman, heeft in opdracht van de regering advies uitgebracht aan het kabinet over hoe Nederland kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn (tot het jaar 2100 en daarna) klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen en een aantrekkelijk plaats is en blijft om te leven.

Het KNMI heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het werk van de Deltacommissie met gegevens over mondiale en regionale zeespiegelstijging, veranderingen in de windcondities boven de Noordzee en de opzet van zeewater en veranderingen in de neerslag die invloed hebben op de afvoer van de grote rivieren. Daarbij is vooral gekeken naar de “plausibele bovengrenzen” voor de toekomstige zeespiegelstijging. 

Rapporten en informatie op internet
Van het Engelstalige achtergrondrapport is nu ook een Nederlandstalige versie beschikbaar, die op internet kan worden geraadpleegd (zie onder Verder lezen).

Onder Verder lezen vindt u ook de toelichting bij de KNMI-bijdrage aan het rapport van de Deltacommissie. Onder Externe links vindt u het volledige rapport.