Climate Knowledge for Climate Action (World Meteorological Day 2015)
De WMO benut de Wereld Meteorologische Dag om een specifiek thema te belichten. Dit jaar richt de aandacht zich op de enorme kennis die we tegenwoordig hebben van het klimaat. Variaties in het klimaat leveren voordelen op, zoals warmere zomers en langere groeiseizoenen maar kunnen anderzijds leiden tot extreme droogte, hitte, heftige stormen en overstromingen. Kennis van het klimaat is vandaag de dag meer dan ooit van groot belang om voorbereid te zijn op de toekomst en actie te ondernemen tegen de opwarming om de gevolgen van klimaatveranderingen binnen de perken te houden.

Zo krijgt Nederland volgens de klimaatscenario's van het KNMI steeds vaker te maken met extreme regenbuien en neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Vier KNMI'14-klimaatscenario's laten zien wat de wereldwijde opwarming betekent voor onder andere temperatuur, neerslag, onweer, wind, straling, mist en zeespiegel rond 2050 en 2085. De klimaatscenario's worden gebruikt voor het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering om het belang en de urgentie van aanpassingen aan een veranderend klimaat te kunnen duiden. Hiermee helpen de scenario's bij het nemen van besluiten voor een veilig en leefbaar Nederland.

Verschillende sociaal economische sectoren, zoals landbouw, gezondheid, transport en de energiesector hebben profijt van informatie over weer en klimaat. Zowel van actuele informatie om te waarschuwen voor extreem weer als van klimatologische informatie om in te spelen op ontwikkelingen voor de langere termijn.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in stedelijke gebieden. Zo'n vijftig jaar geleden woonde daar nog maar een derde van de bevolking. Megasteden doemen op als valkuilen voor overstromingen, hitte en vervuiling die verband houden met lokale klimatologische omstandigheden en veranderingen van het klimaat. Extreme weersomstandigheden hebben steeds grotere gevolgen. In de laatste dertig jaar hebben natuurrampen wereldwijd aan meer dan twee miljoen mensen het leven gekost.

Zonder de WMO zouden weerberichten en waarschuwingen zoals we die tegenwoordig kennen onmogelijk zijn. Weersverwachtingen zijn gebaseerd op waarnemingen uit de hele wereld. Eén van de belangrijkste taken van de WMO is het in stand houden van een mondiaal waarnemingsnetwerk. De waarnemingen worden wereldwijd volgens voorgeschreven standaardmethodes op dezelfde wijze verricht, zodat de gegevens onderling vergelijkbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor modelberekeningen waarop de weersverwachtingen zijn gebaseerd.

Dagelijks verwerken drie mondiale, 191 nationale en 34 regionale meteorologische diensten minstens vijftien miljoen gegevens. Het overkoepelende weerbureau is van groot belang voor internationale samenwerking op meteorologisch gebied. Taken zijn de uitwisseling van meteorologische gegevens en producten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdgebouw Wereld Meteorologische Organisatie in Genève
Hoofdgebouw Wereld Meteorologische Organisatie in Genève
Wegbereider van internationale samenwerking in de meteorologie was de Societas Meteorologica Palatina die in de achttiende eeuw het initiatief nam tot een internationaal netwerk van waarnemers. De eerste officiële internationale meteorologische organisatie is in 1873 opgericht door Buys Ballot (1817-1890), ook oprichter van het KNMI.

Op 23 maart 1950 is deze organisatie omgedoopt in de WMO, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met het hoofdkantoor in Genève. De organisatie richt zicht niet alleen op het weer maar ook op de klimaatverandering en de gevolgen van de samenleving. In samenwerking met onder meer het United Nations Environmental Programme (UNEP) zijn onderzoeksprogramma's opgesteld waaronder het wereldwijde klimaatwaarnemingssysteem (Global Climate Observing System).

In 1963 nam de WMO het initiatief tot de World Weather Watch, de hoeksteen van atmosferische wetenschap en meteorologische diensten. De ontwikkelingen zijn de afgelopen vijftig jaar enorm geweest. Denk alleen al maar aan de komst van weersatellieten, het gebruik van computers en weermodellen op basis waarvan weersverwachtingen worden gemaakt en bijvoorbeeld stormen zeer realistisch kunnen worden weergeven.

Brochure A career in Meteorology
http://www.wmo.int/worldmetday/sites/default/files/WMD2015_poster_EN.pdf