Weather and climate: engaging youth (World Meteorological Day 2014)
De WMO benut de Wereld Meteorologische Dag om een bepaald thema te belichten. Dit jaar richt de aandacht zich op jongeren. Enerzijds profiteert de jeugd van vandaag van de toenemende kennis van ons klimaat en de vooruitgang op het gebied van weersvoorspellingen. Anderzijds krijgen juist de jongeren in de tweede helft van deze eeuw het meest te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde. De WMO moedigt de jeugd aan om zich te verdiepen in het weer en het klimaatsysteem en om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Verschillende sociaal economische sectoren, zoals landbouw, gezondheid, transport en de energiesector hebben profijt van informatie over weer en klimaat. Zowel van actuele informatie om te waarschuwen voor extreem weer als van klimatologische informatie om in te spelen op ontwikkelingen voor de langere termijn.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in stedelijke gebieden. Zo'n vijftig jaar geleden woonde daar nog maar een derde van de bevolking. Megasteden doemen op als valkuilen voor overstromingen, hitte en vervuiling die verband houden met lokale klimatologische omstandigheden en veranderingen van het klimaat. Extreme weersomstandigheden hebben steeds grotere gevolgen. In de laatste dertig jaar hebben natuurrampen wereldwijd aan meer dan twee miljoen mensen het leven gekost.

Zonder de WMO zouden weerberichten en waarschuwingen zoals we die tegenwoordig kennen onmogelijk zijn. Weersverwachtingen zijn gebaseerd op waarnemingen uit de hele wereld. Eén van de belangrijkste taken van de WMO is het in stand houden van een mondiaal waarnemingsnetwerk. De waarnemingen worden wereldwijd volgens voorgeschreven standaardmethodes op dezelfde wijze verricht, zodat de gegevens onderling vergelijkbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor modelberekeningen waarop de weersverwachtingen zijn gebaseerd.

Dagelijks verwerken drie mondiale, 191 nationale en 34 regionale meteorologische diensten minstens vijftien miljoen gegevens. Het overkoepelende weerbureau is van groot belang voor internationale samenwerking op meteorologisch gebied. Taken zijn de uitwisseling van meteorologische gegevens en producten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdgebouw Wereld Meteorologische Organisatie in Genève
Hoofdgebouw Wereld Meteorologische Organisatie in Genève
Wegbereider van internationale samenwerking in de meteorologie was de Societas Meteorologica Palatina die in de achttiende eeuw het initiatief nam tot een internationaal netwerk van waarnemers. De eerste officiële internationale meteorologische organisatie is in 1873 opgericht door Buys Ballot (1817-1890), ook oprichter van het KNMI.

Op 23 maart 1950 is deze organisatie omgedoopt in de WMO, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met het hoofdkantoor in Genève. De organisatie richt zicht niet alleen op het weer maar ook op de klimaatverandering en de gevolgen van de samenleving. In samenwerking met onder meer het United Nations Environmental Programme (UNEP) zijn onderzoeksprogramma's opgesteld waaronder het wereldwijde klimaatwaarnemingssysteem (Global Climate Observing System).

In 1963 nam de WMO het initiatief tot de World Weather Watch, de hoeksteen van atmosferische wetenschap en meteorologische diensten. De ontwikkelingen zijn de afgelopen vijftig jaar enorm geweest. Denk alleen al maar aan de komst van weersatellieten, het gebruik van computers en weermodellen op basis waarvan weersverwachtingen worden gemaakt en bijvoorbeeld stormen zeer realistisch kunnen worden weergeven.

Brochure A career in Meteorology
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1012_en.pdf

Website WMO voor jongeren (Youth corner)
http://www.wmo.int/youth/