Uitleg over

El Niño in warmer klimaat

De zeer sterke El Niño van 1997/1998 was klimatologisch één van de opmerkelijkste meteorologische gebeurtenissen van de laatste decennia.

Men spreekt van een El Niño als het water in het oostelijk deel van de Grote Oceaan (voor de kust van Peru) warmer is dan gemiddeld. Daardoor liggen ook de hoge -en lagedrukgebieden anders, vallen de passaatwinden weg en krijgen bepaalde gebieden heel ander weer dan normaal.

Oorzaak sterke El Niños

De El Niño van 1997/1998 was één van de sterkste van de eeuw. Sterker nog dan die van 1982/1983, die ook extreem was. Onderzoekers zien het uitzonderlijke gedrag van de laatste El Niño's als een signaal van het versterkte broeikaseffect.

Uit onderzoek blijkt echter dat een El Niño waarschijnlijk niet heviger wordt door de opwarming van de aarde. De veranderingen in El Niño zijn waarschijnlijk klein ten opzichte van de natuurlijke grilligheid van het weer. Andere effecten van de klimaatverandering zijn veel belangrijker.

Maat voor de sterkte

Een maat voor de sterkte van El Niño is de "Southern Oscillation Index (SOI)". Dat is het verschil in luchtdruk tussen Darwin (Australië) en Tahiti. Bij een El Niño is dat drukverschil lager dan anders. De luchtdruk wordt hier al sinds 1866 gemeten. Uit de reeks van 130 jaar blijkt dat er op basis van de schommelingen in de SOI-index vaker hevige El Niño's zijn voorgekomen. Bijvoorbeeld in 1889, 1897, 1905 en 1941.

De verschillen in hevigheid zijn groot. In de jaren twintig en dertig stelde El Niño weinig voor. In de jaren tachtig van deze en van de vorige eeuw waren er grote schommelingen in sterkte.

Meer uitleg over

  • Bij de vertering van voedsel door koeien komt het broeikasgas methaan vrij.

    Broeikasgas methaan

    Methaan is na kooldioxide het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect door de mens.
  • Klimaatscenario's

    Klimaatscenario's

    Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over