Uitleg over

Klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot 10 dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot 100 dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. 

Gemiddeldes en extremen

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.

Onzekerheid

Ons toekomstig klimaat is onzeker. Dit komt deels door onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broeikasgassen en het effect op het broeikaseffect. De uitstoot van broeikasgassen wordt onder andere bepaald door de bevolkingsgroei, de hoeveelheid consumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast zijn er onzekerheden over het klimaatsysteem zelf. Bijvoorbeeld in welke mate de temperatuur stijgt bij een bepaalde toename van broeikasgassen. Een manier om met de bovenstaande onzekerheden om te gaan is door gebruik te maken van klimaatscenario's.

De KNMI'14 klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. Deze zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het InterGovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De KNMI klimaatscenario's zijn zo gekozen dat ze een groot deel van de bestaande onzekerheden weergeven.

Decenniumverwachtingen

Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan decenniumverwachtingen. Dat zijn verwachtingen van schommelingen in het klimaat voor de komende tien tot twintig jaar. Langzame natuurlijke klimaatschommelingen, verwachte concentraties broeikasgassen en aerosolen en de toestand van het huidige klimaat zijn de basis voor deze decenniumverwachtingen. Het onderzoek naar de kwaliteit van deze decenniumverwachtingen is in volle gang.

Meer uitleg over

  • Kleine ijstijd - Schilderij IJsvermaak van Barent Avercamp (1612-1679)

    Kleine IJstijd

    De Kleine IJstijd begon rond 1430 en duurde tot halverwege de negentiende eeuw. Gemiddeld lag de temperatuur in ons land zo'n 1 tot 2 graden lager dan nu.
  • KNMI-onderzoeker Richard Bintanja op expeditie in Oost-Antarctica bij de Zweedse basis Svea (Bron: C. Reijmer)

    Klimaatverandering Antarctica

    Antarctica is het gebied rond de Zuidpool, het koudste gebied op aarde. Het eiland Vostok (3420 meter) heeft een jaargemiddelde temperatuur van -55 graden en is daarmee de koudste plek op aarde.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over