Uitleg over

Klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van vijftig tot honderd jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot tien dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot honderd dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. De meest recente klimaatscenario's zijn de KNMI'14 scenario's.

Gemiddeldes en extremen

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.

Onzekerheid

Ons toekomstig klimaat is onzeker. Dit komt deels door onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broeikasgassen en het effect op het broeikaseffect. De uitstoot van broeikasgassen wordt onder andere bepaald door de bevolkingsgroei, de hoeveelheid consumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast zijn er onzekerheden over het klimaatsysteem zelf. Bijvoorbeeld in welke mate de temperatuur stijgt bij een bepaalde toename van broeikasgassen. Een manier om met de bovenstaande onzekerheden om te gaan is door gebruik te maken van klimaatscenario's.

De KNMI'14 klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. Deze zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het InterGovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De KNMI klimaatscenario's zijn zo gekozen, dat ze een groot deel van de bestaande onzekerheden weergeven.

Decenniumverwachtingen

Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan decenniumverwachtingen. Dat zijn verwachtingen van schommelingen in het klimaat voor de komende tien tot twintig jaar. Langzame natuurlijke klimaatschommelingen, verwachte concentraties broeikasgassen en aerosolen en de toestand van het huidige klimaat zijn de basis voor deze decenniumverwachtingen. Het onderzoek naar de kwaliteit van deze decenniumverwachtingen is in volle gang.

Meer uitleg over

  • Broeikasgas waterdamp

    Broeikasgas waterdamp

    Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Waterdamp werkt als een versterkingsmechanisme bij temperatuurveranderingen.
  • De grootste effecten in ons voorjaar zijn in het westen van de Stille Oceaan: langs de evenaar gaat het meer regenen en 10°-15° ten noorden en ten zuiden er van wordt het droger.

    Nat voorjaar na El Niño

    Na een winter met een sterke El Niño krijgen wij steevast te maken met een nat voorjaar.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over