Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
KNMI Klimaatscenario's
KNMI'06: Achtergrond informatie
12-01-2009

Kennis van het klimaatsysteem, zoals vastgelegd in wetenschappelijke publicaties, vormt de basis voor de nieuwe scenario's. Een uitgebreide beschrijving van de gevolgde methoden met alle relevante bronvermeldingen en verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur is te vinden in de engelstalige KNMI-publicatie WR 2006-01 "KNMI Climate Change Scenarios 2006 for The Netherlands" (wetenschappelijk rapport).

Vierde IPCC rapport
In 2007 is het 4e rapport van het IPCC verschenen. In de aanloop naar dit rapport zijn verscheidene nieuwe modelsimulaties uitgevoerd. Zowel de meest recente modelresultaten als publicaties zijn gebruikt bij het samenstellen van de nieuwe KNMI-klimaatscenario's. Dit betekent dat de nieuwe KNMI-scenario's uitgaan van hetzelfde bronmateriaal als het 4e IPCC-rapport.