Achtergrond

Oorzaken klimaatveranderingen

Er zijn verschillende oorzaken voor klimaatveranderingen. Wat zijn deze oorzaken en hoe beïnvloeden ze het klimaat?

Dit artikel beschrijft de verschillende oorzaken van klimaatverandering, de tijdschalen en patronen en de gevolgen op het klimaat.

El Niño

Vissers in Peru merkten eeuwen geleden al dat ze sommige jaren niets vingen. Door het plotseling warmere water aan de kust verdwenen de vissen. Dit gebeurde meestal rond Kerst. Hier komt de naam El Niño vandaan, het Spaanse woord voor Kerstkind. Tegenwoordig bedoelen we met El Niño's periodes waarin warm water zich langs de kust en langs de evenaar over een groot deel van de Stille Oceaan uitstrekt. Een koelere tijd wordt La Niña (het meisje) genoemd.

El Niño doet zich onregelmatig maar gemiddeld om de drie tot zeven jaar voor. Dan valt de passaat weg, die het warme water in de oostelijke Stille Oceaan normaal richting Indonesië blaast. De gevolgen van een El Niño voor het weer zijn tot in de wijde omtrek groot. Vooral de gevolgen voor temperatuur en neerslag. Bijvoorbeeld overvloedige regen in droge woestijnen en droogte waar het normaal veel regent.

Satellieten en boeien meten de zeewatertemperatuur langs de evenaar om aan te geven hoe sterk El Niño is. Het luchtdrukverschil tussen Tahiti en Darwin geeft aan hoe sterk de passaat is. Op basis van deze gegevens worden voorspellingen gemaakt van de sterkte van El Niño en de gevolgen voor het weer over de wereld. Deze voorspellingen gaan tot zo'n zes maanden vooruit (seizoensverwachtingen). Voor de samenleving en voor de economie is dat van groot belang. Denk aan de Peruaanse vissers, overstromingen, mislukte oogsten of juist overvloedige jaren voor de boeren.

De invloed van El Niño op het weer in Europa is relatief klein. Uit KNMI-onderzoek blijkt dat na een sterke El Niño in de winter vaak een nat voorjaar in ons land en omringende landen volgt.

Noord Atlantische Oscillatie (NAO)

De recente warme periode in Nederland hangt deels samen met een ongewoon sterke en standvastigheid van de Noord Atlantische index. Dit is een maat voor het gemiddelde luchtdrukverschil tussen de Azoren en IJsland. Een groot drukverschil gaat gepaard met een karakteristiek patroon van sterkere westenwinden. In de winters geeft dit door zeewind warmer weer.

Uit waarnemingen is bekend dat de Noord Atlantische index onregelmatige slingeringen vertoont. Deze slingeringen noemt men de Noord Atlantische Oscillatie (NAO). Het is een natuurlijke, onregelmatige slingering die vermoedelijk vooral te maken heeft met het chaotische karakter van de atmosfeer. Onderzoek suggereert dat het broeikaseffect de NAO zou kunnen beïnvloeden. Maar duidelijkheid in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de opwarming is er nog niet.

De invloed van de zon

De activiteit van de zon vertoont een duidelijke cyclus van elf jaar. Als de zon actiever is, vertoont haar oppervlak zowel meer zonnevlekken als meer explosieve fakkels. Sinds 1979 zijn er nauwkeurige satellietwaarnemingen beschikbaar. Hieruit blijkt dat de intensiteit van de zonnestraling in de pas loopt met die elfjarige cyclus van zonneactiviteit. Maar de elfjarige variaties in de zonnestraling zijn klein. Daarom verwacht men dat ze maar beperkte invloed hebben. In de waarnemingen zijn ze dan ook niet of nauwelijks terug te vinden.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de activiteit van de zon ook langzame variaties vertoont. Deze langzame variaties zouden wel een merkbare invloed op het klimaat hebben. Mogelijk hebben ze bijgedragen aan de lage wintertemperaturen in de zeventiende eeuw en aan de opwarming in de eerste helft van de twintigste eeuw. Sinds het begin van de 21e eeuw is de zon beduidend rustiger geworden. Ze heeft mogelijk bijgedragen aan de kleinere temperatuurtrend in de laatste drie decennia van de vorige eeuw. Ook wordt wel gesuggereerd dat de zon nog op een andere manier dan via de zonnestraling invloed zou kunnen hebben op het klimaat, maar dit is nogal speculatief.

Vulkaanuitbarstingen

Grote vulkaanuitbarstingen kunnen veel stof in de atmosfeer brengen. Vulkaanas reflecteert zonlicht en heeft daardoor een koelend effect. Gewoonlijk verdwijnt het stof binnen een paar jaar vanzelf weer uit de atmosfeer. Satellietwaarnemingen bevestigen dat sterke vulkaanuitbarstingen een flinke invloed kunnen hebben op de warmtebalans van de aarde. Zo wordt de tijdelijke onderbreking van de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur in 1992 en 1993 toegeschreven aan de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de Filippijnen in juni 1991.

Abrupte veranderingen

Een andere bron van variatie is de oceaan, bijvoorbeeld wanneer oceaanstromingen zich verleggen. We lazen al dat de oceaan bij het ontstaan van El Niño een belangrijke rol speelt. Ook elders op aarde hebben variaties in de oceaan invloed op het klimaat. Bepaalde oceaanstromingen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de atmosfeer.

De noordwaartse stroming in de Atlantische Oceaan die afkomt van de warme Golfstroom beïnvloedt het klimaat in Europa sterk. Volgens sommige berekeningen stopt deze stroming als er een grote hoeveelheid zoet water in de Noordelijke oceaan stroomt. Bijvoorbeeld door meer neerslag of smeltwater van gletsjers of ijskappen. Dit lijkt ongeveer 12.000 jaar geleden ook al eens te zijn gebeurd bij het afsmelten van het ijs van de laatste IJstijd. Zo'n verandering zou tot een abrupte regionale klimaatverandering kunnen leiden.

Meteorietinslagen kunnen ook een abrupte klimaatverandering teweegbrengen. Het uitsterven van de Dinosauriërs (65 miljoen jaar geleden) zou veroorzaakt kunnen zijn door de inslag van een meteoriet. Dergelijke inslagen zijn echter niet voorspelbaar en daarom is het voor klimaatonderzoekers onmogelijk om er in klimaatvoorspellingen rekening mee te houden.

De menselijke invloed: het versterkte broeikaseffect

Door industrie, ontbossing, verkeer, energieverbruik in het huishouden, landbouw en veeteelt brengt de mens extra broeikasgassen in de atmosfeer. Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. Niet alle CO2 die uitgestoten wordt, blijft in de atmosfeer. Ongeveer de helft wordt opgenomen door de oceaan en de biosfeer. Hoe en waar precies is nog onduidelijk.

Extra kooldioxide dat wel in de atmosfeer blijft, is herkenbaar afkomstig van fossiele brandstoffen. Andere broeikasgassen zijn methaan, lachgas, CFK's en ozon. Door de toename van de concentratie van broeikasgassen wordt het broeikaseffect van de dampkring versterkt. Dit versterkte broeikaseffect leidt tot een warmer klimaat en meer neerslag. Op grote schaal kunnen wetenschappers deze veranderingen, veroorzaakt door de mens, onderscheiden van natuurlijke klimaatveranderingen.

Andere beïnvloeding door mensen

De mens brengt naast broeikasgassen ook aerosolen in de atmosfeer. Deze bestaan uit zwevende druppeltjes en stofjes. Evenals vulkanisch stof kaatsen ze het zonlicht terug. Daardoor hebben ze een koelende werking. Op deze wijze maskeren ze de gevolgen van het versterkte broeikaseffect. Aerosolen hebben daarnaast een effect op de wolkenvorming. Er is nog weinig bekend over de precieze aard van deze effecten. Tenslotte heeft ook verandering in landgebruik effect. Waar de mens grootschalige veranderingen aanbrengt, kan dit leiden tot klimaatveranderingen.

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen