Achtergrond

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-scenario’s zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de VN - naar Nederland. De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s worden gebaseerd op de nieuwe klimaatrapportage van het IPCC (april 2021).

Planning KNMI-klimaatscenario's

In 2021 publiceert het KNMI een eerste duiding van het zesde assessment rapport van het IPCC naar Nederland. Hierin staat state-of-the-art informatie op het gebied van klimaatverandering. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. Onderzoek op deze klimaatthema’s is sinds 2018 in volle gang.

Rond 2023 komt er een nieuwe scenario-tabel die de KNMI’14-scenartio tabel vervangt. De scenario-tabel bevat de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. De CMIP6 modellen komen de komende jaren - met 1 à 2 jaar vertraging – beschikbaar, waarna het KNMI kan starten met de analyses voor de nieuwe scenario-tabel.

 

Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders

Workshops in aanloop naar de nieuwe scenario's

Voor de KNMI’14-scenario’s hebben we internationaal lof geoogst voor de wijze waarop we stakeholders bij het proces betrokken hebben. Ook nu staat de gebruikersinteractie weer centraal.

In mei 2017 is er een enquête uit gegaan naar onze stakeholders, waar we een kleine 200 reacties op hebben ontvangen met feedback op de KNMI’14 scenario’s en suggesties voor de nieuwe scenario’s. Tijdens een workshop op 28 september 2017, zijn we in gesprek gegaan met circa 65 stakeholders om hun vragen verder uit te diepen.

Download de ZIP-file met het programma en de presentaties die op 28 september zijn gegeven - over de basisscenario’s, neerslagextremen en zeespiegelstijging.

In aanloop naar de publicatie van de nieuwe scenario's rond 2021, organiseren we 1-2 maal per jaar een workshop voor gebruikers van de klimaatscenario's. Abonnees van de KNMI Klimaatbrief worden hier automatisch over op de hoogte gesteld.

KNMI Klimaatbrief

Het KNMI informeert u via de KNMI Klimaatbrief over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI-klimaatscenario's die in 2021 worden gepubliceerd. Ook wordt u op de hoogte gehouden over bijeenkomsten voor gebruikers van klimaatscenario's.

De eerste KNMI Klimaatbrief is in juni 2018 verschenen.

Aanmelden voor de KNMI Klimaatbrief (verschijnt 1-2 maal per jaar)

 

 

 

 

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen