Project

RKI (*)

Netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureau's " A window to society"

 

Positie van het RKI netwerk

Er zijn tien rijkskennisinstellingen en drie planbureaus, die allen in publieke dienst aan publieke taken werken. De activiteiten van het RKI netwerk kenmerken zich door beleidsnabijheid, praktijkgericht onderzoek en het waarborgen van het publieke belang: middenin de driehoek tussen wetenschap, samenleving en beleid.

Het netwerk heeft zodoende een unieke positie in het nationale en internationale kennislandschap, waarbij kennisintensieve maatschappelijke onderwerpen op het vlak van onder andere veiligheid, gezondheid, welvaart, economie, onderwijs, leefomgeving, recht, erfgoed, grensverkeer, mobiliteit, waterbeheer en cultuur aan de orde zijn. In deze hoedanigheid is het netwerk RKI integraal onderdeel van de Nederlandse kennisketen.

Met universiteiten, grote technologische instituten, TNO en DLO, non-gouvernementele not for profit kennisinstellingen en private commerciële adviesbureaus hebben wij gemeen dat wij ons werk doen op wetenschappelijke grondslag en dat we kennis en expertise produceren.

>> Click here for an explanation in English of the RKI network

Deelnemers:‚Äč

Symposia:

  • 9 april: Symposium "Kennis met Impact" (lokatie PBL) .Klik hier voor het verslag.

Agenda:

  • 14 juni 2019. directeurenoverleg (lokatie PBL)

Rapporten:

  • mei 2018. Drijfveren van onderzoekers - 2018. Onderzoek door het Rathenau instituut naar drijfveren van (onder andere RKI) onderzoekers.
  • 2 oktober 2018. Met gepaste afstand. Onderzoek door het Rathenau Instituut naar waarborging van onafhankelijkheid en integriteit van het RKI-onderzoek.

Contact:

Voorzitter [Hans Brug, RIVM]
Secretaris [Birte van Elk, RIVM]

(*) RKI is geen eigen project van het KNMI. KNMI host vooralsnog de website.