Uitleg over

Klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot 10 dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot 100 dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. 

Gemiddeldes en extremen

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.

Onzekerheid

Ons toekomstig klimaat is onzeker. Dit komt deels door onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broeikasgassen en het effect op het broeikaseffect. De uitstoot van broeikasgassen wordt onder andere bepaald door de bevolkingsgroei, de hoeveelheid consumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast zijn er onzekerheden over het klimaatsysteem zelf. Bijvoorbeeld in welke mate de temperatuur stijgt bij een bepaalde toename van broeikasgassen. Een manier om met de bovenstaande onzekerheden om te gaan is door gebruik te maken van klimaatscenario's.

De KNMI'14 klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. Deze zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het InterGovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De KNMI klimaatscenario's zijn zo gekozen dat ze een groot deel van de bestaande onzekerheden weergeven.

Decenniumverwachtingen

Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan decenniumverwachtingen. Dat zijn verwachtingen van schommelingen in het klimaat voor de komende tien tot twintig jaar. Langzame natuurlijke klimaatschommelingen, verwachte concentraties broeikasgassen en aerosolen en de toestand van het huidige klimaat zijn de basis voor deze decenniumverwachtingen. Het onderzoek naar de kwaliteit van deze decenniumverwachtingen is in volle gang.

Meer uitleg over

  • Animatie over het broeikaseffect

    Broeikaseffect

    Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.
  • Het verloop van verschillende aspecten van El Niño over de afgelopen acht jaar (bron NCEP/CPC)

    El Niño effecten

    Er zijn weinig onderwerpen in het klimaat die zo in de belangstelling staan als El Niño.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over