Uitleg over

Klimaatscenario's

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. In 2021 verwacht het KNMI nieuwe klimaatscenario’s te publiceren.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot 10 dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot 100 dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. 

Gemiddeldes en extremen

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.

KNMI-klimaatscenario’s voor klimaatadaptatie

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. De klimaatscenario's zijn te zien als een vertaling van de mondiale IPCC scenario's naar Nederland en kennen daardoor een vergelijkbare verschijningscyclus van circa zes jaar. De meest recente zijn de KNMI'14-scenario's. In 2021 worden de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s verwacht.

KNMI’14-klimaatscenario’s

Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI'14-klimaatscenario's, in de toekomst in Nederland rekening mee houden.

 

De KNMI’14-klimaatscenario’s (mei 2014) vertalen de onderzoeksresultaten voor het wereldwijde klimaat uit het IPCC rapport (2013) naar Nederland. De KNMI'14-scenario's beschrijven samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. Ze geven de verandering rond 2050 en 2085 weer ten opzichte van het klimaat in de periode 1981-2010.

De vier KNMI'14-scenario's verschillen in de mate waarin de wereldwijde temperatuur stijgt ('Gematigd' en 'Warm') en de mogelijke verandering van het luchtstromingspatroon ('Lage waarde' en 'Hoge waarde').

KNMI’21-klimaatscenario’s

Het KNMI is gestart met een project om in 2021 met een set nieuwe KNMI-klimaatscenario s te komen, aangepast aan de nieuwste inzichten. Aanleiding daarvoor is de geplande publicatie van het zesde assessment rapport (AR6) van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, in 2021. Dat rapport zal de nieuwste inzichten ten aanzien van klimaatverandering wereldwijd beschrijven, in navolging van het vijfde assessment rapport dat in 2013/2014 is verschenen. De nieuwe KNMI-klimaatscenario's zijn, net als de KNMI'14-klimaatscenario's, te zien als de vertaling van de wereldwijde IPCC scenario's naar Nederland. 

Meer informatie over workshops in aanloop naar de nieuwe scenario's en de nieuwsbrief KNMI-klimaatscenario's.

Meer uitleg over

  • Animatie over het broeikaseffect

    Broeikaseffect

    Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.
  • De rookpluim van de Etna op 28 oktober 2002 gezien door de Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) aan boord van ESA's Envisat satelliet

    Vulkaanstof

    Vulkanen met zeer krachtige uitbarstingen kunnen een wolk vulkaanstof zeer hoog in de atmosfeer brengen. Vulkaanstof kan jarenlang van invloed zijn op het klimaat.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over