Uitleg over

Ozonmeetinstrument (OMI)

Het Ozone Monitoring Instrument (OMI) is een satellietinstrument dat sinds 2004 om de aarde draait en metingen doet vanuit de ruimte.

OMI was gebouwd om vijf jaar metingen te verrichten vanuit de ruimte. Inmiddels levert het satellietinstrument al 10 jaar metinggegevens. Het KNMI heeft de wetenschappelijke leiding over OMI en is verantwoordelijk voor het aansturen van het meetinstrument en de verwerking van de gegevens. OMI is gebouwd onder leiding van de Nederlandse Ruimteorganisatie NSO (voorheen NIVR) door Dutch Space, TNO en de Finse industrie.

Het OMI instrument
Het OMI instrument (Bron: Dutch Space & TNO-TPD)

Waarnemen op afstand

OMI is een voorbeeld van remote sensing (waarnemen op afstand). Satellieten observeren de aarde vanuit de ruimte met behulp van verschillende technieken. Het instrument bevindt zich aan boord van de satelliet EOS-AURA van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Aarde in beeld

Deze satelliet doet 98 minuten over een omloop rond de aarde. Elke omloop rond de aarde brengt een strook met een breedte van 2600 kilometer in beeld. Na 14 banen, afgelegd binnen een dag, is de hele aarde in beeld gebracht.

Meten luchtvervuiling

Het ozonmeetinstrument OMI volgt de volledige atmosfeer zeer gedetailleerd. Het brengt de gegevens binnen een dag in kaart. Het instrument meet nauwkeurig hoe groot de luchtvervuiling (onder andere door stikstofoxide, zwaveloxide, roet, fijnstof en vulkaanas) is in de verschillende steden in de wereld en hoe deze zich verplaatst. Dit brengt grootschalig transport van luchtvervuiling, zoals van de Verenigde Staten naar Europa en van China naar de Verenigde Staten in kaart. De gegevens worden gebruikt voor het maken van verwachtingen van luchtkwaliteit en het uitgeven van waarschuwingen voor vulkaanas.

Meten ozonlaag

Bovendien wordt de dikte van de ozonlaag tot in de kleinste details gemeten. Dat is van belang voor het onderzoek naar klimaatveranderingen en het broeikaseffect, maar ook voor onze gezondheid. De ozonlaag filtert de voor de huid schadelijke ultraviolette straling (UV) uit het zonlicht. Teveel blootstelling aan UV kan leiden tot huidkanker.

Mede door het veranderlijke weer, varieert de dikte van de ozonlaag. De natuurlijke filter werkt de ene dag beter dan de andere. Met behulp van OMI kunnen UV-verwachtingen worden gemaakt voor de hele wereld voor een week vooruit. OMI stelt beleidsmakers en wetenschappers in staat te meten in hoeverre de genomen maatregelen om de afbraak van de ozonlaag te beperken daadwerkelijk effect hebben.

Meer uitleg over

  • De lagen van de dampkring

    Dampkring

    De dampkring, of atmosfeer, is een dunne deken van lucht om de aarde. De dampkring is opgebouwd uit vier lagen: troposfeer, stratosfeer, mesosfeer en de ionosfeer.
  • Ozongat 2001

    Ozonlaag

    Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over