Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2018-09-28 15:21:53 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2018-09-28 15:21:53
Latitude:
52.770 °
Longitude:
8.079 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Cappeln (Duitsland)
Magnitude:
3.2
2018-10-02 09:08 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2018-10-02 09:08 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
RAST GR 28.9 P 15:21:59.08 -1.26 1.0 3.68 1.0
RAST GR 28.9 S 15:22:01.66 -3.44 1.0 - -
IBBN GE 55.9 P 15:22:03.69 -1.41 1.0 3.15 1.0
IBBN GE 55.9 S 15:22:12.83 -0.49 1.0 - -
L2077 NL 74.3 P 15:22:09.60 1.59 1.0 2.84 1.0
L1067 NL 74.4 P 15:22:09.90 1.88 1.0 - -
L2087 NL 78.9 P 15:22:09.52 0.78 1.0 2.92 1.0
L2087 NL 78.9 S 15:22:22.32 2.69 1.0 - -
G534 NL 80.1 P 15:22:08.10 -0.81 1.0 3.14 1.0
G574 NL 81.6 P 15:22:08.29 -0.85 1.0 2.79 1.0
G574 NL 81.6 S 15:22:20.73 0.45 1.0 - -
T024 NL 81.7 P 15:22:09.15 0.01 1.0 2.93 1.0
G434 NL 84.3 P 15:22:08.95 -0.63 1.0 3.18 1.0
G434 NL 84.3 S 15:22:22.23 1.20 1.0 - -
L2067 NL 84.5 P 15:22:11.19 1.54 1.0 3.22 1.0
L2067 NL 84.5 S 15:22:22.55 1.35 1.0 - -
T044 NL 88.3 P 15:22:10.35 0.14 1.0 2.80 1.0
T064 NL 92.1 P 15:22:10.09 -0.74 1.0 2.82 1.0
WTSB NL 124.6 P 15:22:15.79 -0.36 1.0 3.57 1.0
WTSB NL 124.6 S 15:22:30.98 -1.44 1.0 - -
NRDL GR 140.2 P 15:22:20.52 2.06 1.0 2.62 1.0
BUG GR 157.3 P 15:22:20.42 -0.79 1.0 3.52 1.0
BUG GR 157.3 S 15:22:40.70 -0.48 1.0 - -
KAST GR 175.7 P 15:22:24.70 0.84 1.0 3.31 1.0
KAST GR 175.7 S 15:22:45.18 -0.59 1.0 - -
HRKB NL 219.1 S 15:22:56.47 -0.42 1.0 3.70 1.0
VKB NL 263.7 P 15:22:40.91 4.01 1.0 3.75 1.0
VKB NL 263.7 S 15:23:11.17 2.83 1.0 - -
HGN NL 267.4 P 15:22:38.71 1.26 1.0 3.29 1.0
TNS GR 284.1 S 15:23:18.44 4.38 1.0 3.51 1.0
2018-10-02 09:08 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.