Nieuwsbericht

Afname luchtvervuiling boven Noord-Italië

18 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot maatregelen in een groot aantal landen. Die maatregelen leiden tot een tijdelijke sterke reductie van de activiteit in de transportsector en de industrie. Als neveneffect leidt dit echter ook tot een vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen. Deze vermindering kunnen we waarnemen vanuit de ruimte met het Nederlandse TROPOMI-instrument op de Copernicus Sentinel-5P satelliet.

Minder luchtvervuiling

Het coronavirus heeft een brede maatschappelijke impact. De maatregelen in een groot deel van de wereld leiden onder andere tot een sterke vermindering van wegverkeer, vliegverkeer, scheepvaart en industriële activiteiten. Dit leidt weer tot een vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen voor klimaat, zoals kooldioxide en stikstofdioxide. De afname van de hoeveelheid luchtvervuiling gaat samen met de vermindering van de economische activiteit.

Gedetailleerde waarnemingen

De hoeveelheid luchtvervuiling wordt recent met extra aandacht in de gaten gehouden door de onderzoeksafdeling satellietwaarnemingen van het KNMI. Met het Nederlandse TROPOMI-satellietinstrument wordt dagelijks de concentraties van vervuilende stoffen zoals NO2, CO, CH4, SO2 en HCHO wereldwijd gemeten. Zodoende is het mogelijk om voor verschillende gebieden en perioden toenames en afnames te registreren. TROPOMI is uniek vanwege zijn hoge ruimtelijk oplossend vermogen, waarmee de grotere bronnen en steden individueel bestudeerd kunnen worden.

Minder NO2 in China

De veranderingen die het gevolg zijn van de corona-maatregelen zijn met name goed terug te zien in de NO2 (stikstofdioxide) metingen van TROPOMI. In China meten we een sterke reductie van de hoeveelheid NO2 vanaf het Chinese Nieuwjaar (figuur 1) toen de maatregelen van kracht werden. Gemiddeld over het land zien we een reductie van de concentraties van ongeveer 35 procent ten opzichte van 2019. Voor individuele steden liep dit op tot 50-60 procent.

Minder NO2 in Europa

Meer recent volgen we ook wat er in Europa gebeurt. De uitbraak van corona in Italië, en met name in het noorden van de Povlakte, hebben ook geleid tot maatregelen. Voor dit gebied zien we een sterke reductie van de concentraties ten opzichte van vorig jaar, zie figuur 2 en deze animatie van ESA. In Milaan is de concentratie in eind februari en maart ongeveer 40 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De afname in de kolomhoeveelheid gemeten met TROPOMI wordt bevestigd door de analyse van de concentraties van NO2 aan de grond door de Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Gezien de maatregelen die in Nederland genomen zijn, verwachten we ook hier de effecten op NO2 in de komende weken waar te nemen.

Satellietmetingen plus modellen

De concentraties NO2 in de lucht zijn sterk variabel, met name door de veranderingen in temperatuur, windrichting en windsterkte. Deze variabiliteit maakt interpretatie van de beelden complex. Middelen over tijd helpt om een beter beeld te krijgen van de veranderingen in de uitstoot. Beter is het om gebruik te maken van modellen die de variabiliteit in de luchtvervuiling beschrijven op basis van actuele meteorologische metingen. Het combineren van satellietmetingen en modellen zal leiden tot meer nauwkeurige schattingen van de veranderingen in uitstoot.
 

KNMI-klimaatbericht door Henk Eskes, Pepijn Veefkind, Pieternel Levelt en Maurits Kooreman

Kaart van de gemeten concentraties NO2 boven China in de drie weken voor en drie weken na het Chinese nieuwjaar. De Corona-uitbraak en de maatregelen vielen samen met de week van nieuwjaar.
Figuur 1: De gemeten concentraties NO2 boven China in de drie weken voor (onder), en drie weken na (boven) het Chinese nieuwjaar. De Corona-uitbraak en de maatregelen vielen samen met de week van nieuwjaar. Bron: EU/ESA/KNMI
Kaart van de concentraties NO2 in Italië in de periode 23 februari tot en met 14 maart in 2019 vergeleken met dezelfde periode in 2020.
Figuur 2: De concentraties NO2 in Italië in de periode 23 februari tot en met 14 maart in 2019 (onder) vergeleken met dezelfde periode in 2020 (boven). Bron: EU/ESA/KNMI

Recente nieuwsberichten

 1. Warmste jaren allemaal recent

  Nederland warmt duidelijk op, recente jaren behoren immers tot de warmste van de meetreeks. Maar ...

  07 april 2020 - Nieuwsbericht
 2. Seismische ruis afgenomen

  Seismologen melden een daling van 45 procent aan seismisch achtergrondruis in Nederland sinds 13 ...

  06 april 2020 - Nieuwsbericht
 3. Zeldzaam ozongat boven de Noordpool

  Toen na de poolwinter begin maart het eerste zonlicht de ozonlaag bescheen, is een uniek ozongat ...

  03 april 2020 - Nieuwsbericht
 4. Maart met heel veel zon

  Maart was één van de zonnigste maartmaanden ooit. De hoeveelheid zon lag met gemiddeld 195 uren r...

  01 april 2020 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten