Hylke de Vries

Hylke de Vries

Onderzoeker
R&D Weather and Climate Modeling

About me

Klimaatonderzoeker bij KNMI sinds 2009. Onderzoek aan diverse onderwerpen binnen weer en klimaat. Begeleiding van studenten, aio's en postdocs. Daarnaast mede-organisator van het KNMI colloquium.

Projects

ALTIMETRY: De zeespiegel varieert ten gevolge van velerlei mechanismen. In dit NWO project bestuderen we deze variabiliteit van de stand van de zeespiegel en zoeken we naar de onderliggende mechanismen. Hiervoor gebruiken we waarnemingen van stations langs de kust, satellietgegevens en de output van klimaatmodellen. EMBRACE: Klimaatmodellen geven een zo goed mogelijke beschrijving van ons klimaat wereldwijd. De resultaten verkregen met behulp van deze klimaatmodellen komen niet volledig overeen met de waarnemingen. Deels komt dit omdat we nog niet alle processen goed begrijpen, deels ook omdat bijvoorbeeld het horizontale oplossingsvermogen van de modellen te beperkt is. In een groot Europees consortium wordt aandacht besteed aan het verbeteren van klimaatmodellen en hun biases. KNMI heeft gekeken wat de invloed kan zijn van het meenemen van een golf-model in het klimaatmodel EC-Earth. De aanwezigheid van golven verandert de wind nabij het aardoppervlak op een systematische manier.

Research

Afgelopen jaren heb ik op het KNMI als klimaatonderzoeker diverse onderwerpen bestudeerd: Zeespiegel(variabiliteit) en zeespiegelscenarios; Atmosferische blokkades, koudegolven en veranderingen in Europees winterklimaat; Veranderingen in Sneeuwval; Golven in EC-Earth klimaatmodel; In de komende jaren ga ik mij als onderzoeker richten op extreem weer op kleinere schaal met behulp van het numerieke weermodel Harmonie.