Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zaterdag 04 februari tot donderdag 16 februari

Synoptische ontwikkeling:

Een hogedrukgebied ligt boven het westen van Frankrijk. Aan de noordflank trekken storingen oostwaarts. Geleidelijk trekt een tweede hogedrukgebied boven de Oceaan oostwaarts en gaat samen met het eerder genoemde hoog. Het zwaartepunt van de hoge druk komt vervolgens nabij Ierland te liggen, terwijl een frontaal systeem zondag aan de oostflank van dit hoog van het noorden uit over ons land trekt. Het hoog trekt oostwaarts, terwijl een volgend hoog boven de oceaan dichterbij komt en wederom verbinding maakt. Er ontstaat zo een gordel van hoge druk vanaf de oceaan richting de Baltische Staten. Het zwaartepunt hiervan komt steeds meer boven Oost-Europa terecht met een uitloper richting ons land en de Britse Eilanden. In de tweede helft van volgende week wordt de gordel van hoge druk enigszins opgebroken als een lagedrukgebied richting IJsland koerst. Hierdoor komen frontale systemen dichterbij, zonder dat ze voor het einde van de operationele run verder komen dan de Britse Eilanden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De komende periode is de invloed van hoge druk in vrijwel het gehele ensemble aanwezig, wat duidelijk tot uiting komt in de clusterscenario's. Pas na +216 zien we een klein aantal clusters met NAO+ en een met NAO-. De overgang naar een kouder weertype komt doordat de wind eerst (zondag, met verticale profielen die onstabiel zijn tot iets boven 700 hPa) vanuit het noorden waait en later vanaf het continent. Bovendien valt de wind weg en zou de bewolking moeten breken waardoor het in de nacht meer afkoelt. Enige onzekerheid is er nog wel over de exacte ligging van het hoog, een kleine verschuiving naar het zuiden zou betekenen dat er minder koude lucht aangevoerd wordt. Ook komt het in deze situatie geregeld voor dat bewolking hardnekkiger blijkt te zijn dan nu berekend wordt. Ten opzichte van 2 runs geleden is het ensemble warmer geworden.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zondag enkele buien en vrij veel wind, maar daarna steeds meer zon, weinig wind en droog bij maximumtemperaturen rond of iets onder het langjarig gemiddelde.

Vanaf dinsdagavond tot en met woensdagochtend is er een grote kans (60%) op code geel voor plaatselijke dichte mist, met name in het zuidwesten en midden van het land.

Samenvatting EPS-periode:

Eerst zonnige perioden en overwegend droog bij temperaturen rond of iets onder het langjarig gemiddelde. Vanaf volgend weekend neemt de dagelijkse neerslagkans toe naar 50-60%, komt er meer bewolking en stijgen de temperaturen naar iets boven het langjarig gemiddelde.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 02/02/2023 01.55 uur LT