Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 10 december 2023 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een zuidwestelijke stroming voert maritiem polaire lucht aan. Een occluderende frontale zone, behorend bij een ontwikkelend laag (LU van de jet, Elin genoemd) boven de Britse Eilanden, passeert ons land vanmiddag en vanavond. Het laag zelf trekt komende nacht over het noorden van de FIR oostwaarts naar de Duitse Bocht waar het opvult. Aan de zuidflank van dit laag bevindt zich een stevig windveld. Om het laag is tevens een occlusie ingedraaid die in de nacht naar zondag en zondagochtend oostwaarts over het land beweegt. Na passage van een trekrug zondagmiddag krijgen we zondagavond alweer te maken met het volgende frontale systeem.

Modelbeoordeling:

Op veel plaatsen hebben we te maken met turbulentie-St, HAP1 en HA43 laten dit het best tot zijn recht komen, EC mist dit fenomeen nagenoeg helemaal. In het zuidoosten van het land zien we actueel betere condities vanwege wat Föhn effect door de Limburgse heuvels. Dit wordt dan weer wel door alle modellen onderkent. In de ontwikkeling en positie van het laag in de nacht naar zondag en ook de frontpassage vandaag zien we een redelijk eenduidig beeld, maar nog altijd kleine verschillen. De berekende wind is vrij fors en dan met name ook de windstoten. Kansverwachtingen (KEPS en EC-EPS) op >75 km/uur in de kustprovincies en > 90 km/uur direct langs de kust zitten op 40-60%. De wind is sterk aanlandig. E.e.a. rechtvaardigt net aan de uitgifte van code geel.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Voor de westelijke districten staan een windsein 7 en 8 Bft uit. Elders 6 Bft. Voor de zware windstoten bij storm Elin, zie modelbeoordeling. Verder is de modeluitvoer consistent en eenduidig.

Bewolking:

Vanochtend aan zee nog enkele CB's met toppen tot maximaal FL150. Verder blijvende onzekerheid over de ontwikkeling van turbulentiestratus vannacht en vanochtend. Gemene deler in de modellen is dat er vanochtend op meer plaatsen turbulentie-ST moet gaan ontstaan. Dit beeld wordt gevolgd. Eventueel kan er advectief ook nog St worden aangevoerd vanuit NW-Frankijk. Representatie van grenslaagbewolking bij fronten is meestal het best in de Harmonie-uitvoer. EC onderschat de lage bewolking doorgaans. Echter gezien de hoeveelheid wind lijkt St < 500 vt vanmiddag tijdens passage van de eerste frontale zone niet realistisch. Bij het front van zondagavond kans op een enkele ingebedde Cb met hoge basis, ergens tussen FL050 en FL100.

Neerslag:

De vanuit het zuidwesten binnenkomende neerslag is voornamelijk stratiform van aard. Bij het front van zondagavond vooral in het zuiden wel kans op ingebedde buien, MuCape in de orde van 200-400 J/Kg. Heeft te maken met warmte-advectie op 850 hPa en stijgbewegingen nabij de linkeruitgang van de jet. Bovendien koelt de bovenlucht af. Accumulaties tot zondag 18 UTC in de orde van 15-25 mm.

Zicht:

In het noorden eerst nog nevelige condities, vooral nabij het koude IJsselmeer.

Paraaf meteoroloog: veeken

Uitgifte: 09/12/2023 10.45 uur LT.