Waarschuwingen kust en noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Hoek van Holland: zuidwest 7, Zierikzee, IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum, Delfzijl, IJsselmeer, Marken: zuidwest 6
Uitgifte: 28/07/2017 05.21 uur LT

Noordzeedistricten

Dover, Theems: zuidwest 7, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 28/07/2017 05.21 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen zuidwest 7
Hoek van Holland zuidwest 7
Zierikzee zuidwest 6
IJmuiden zuidwest 6
Texel zuidwest 6
Harlingen zuidwest 6
Rottum zuidwest 6
Delfzijl zuidwest 6
IJsselmeer zuidwest 6
Marken zuidwest 6
Uitgifte: 28/07/2017 05.21 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Dover zuidwest 7
Theems zuidwest 7
Vikingbank Geen waarschuwing
Fladengronden Geen waarschuwing
Vissersbank Geen waarschuwing
Doggersbank Geen waarschuwing
Duitse Bocht Geen waarschuwing
Humber Geen waarschuwing
Uitgifte: 28/07/2017 05.21 uur LT