Waarschuwingen kust en noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum, Delfzijl, IJsselmeer: west tot zuidwest 6, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 27/10/2016 22.33 uur LT

Noordzeedistricten

Duitse Bocht, Doggersbank, Vikingbank: west tot zuidwest 7, Vissersbank, Fladengronden: zuidwest 7, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 27/10/2016 21.11 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen west tot zuidwest 6
Hoek van Holland west tot zuidwest 6
IJmuiden west tot zuidwest 6
Texel west tot zuidwest 6
Harlingen west tot zuidwest 6
Rottum west tot zuidwest 6
Delfzijl west tot zuidwest 6
IJsselmeer west tot zuidwest 6
Zierikzee Geen waarschuwing
Marken Geen waarschuwing
Uitgifte: 27/10/2016 22.33 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Duitse Bocht west tot zuidwest 7
Doggersbank west tot zuidwest 7
Vikingbank west tot zuidwest 7
Vissersbank zuidwest 7
Fladengronden zuidwest 7
Humber Geen waarschuwing
Theems Geen waarschuwing
Dover Geen waarschuwing
Uitgifte: 27/10/2016 21.11 uur LT