Waarschuwingen kust en noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum, Delfzijl, IJsselmeer, Marken: zuidwest 7, Zierikzee: zuidwest 6
Uitgifte: 25/02/2017 21.11 uur LT

Noordzeedistricten

Dover, Theems, Humber, Duitse Bocht, Vissersbank: zuidwest 7, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 25/02/2017 21.11 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen zuidwest 7
Hoek van Holland zuidwest 7
IJmuiden zuidwest 7
Texel zuidwest 7
Harlingen zuidwest 7
Rottum zuidwest 7
Delfzijl zuidwest 7
IJsselmeer zuidwest 7
Marken zuidwest 7
Zierikzee zuidwest 6
Uitgifte: 25/02/2017 21.11 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Dover zuidwest 7
Theems zuidwest 7
Humber zuidwest 7
Duitse Bocht zuidwest 7
Vissersbank zuidwest 7
Vikingbank Geen waarschuwing
Fladengronden Geen waarschuwing
Doggersbank Geen waarschuwing
Uitgifte: 25/02/2017 21.11 uur LT