Waarschuwingen kust en noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Hoek van Holland, IJmuiden: west tot noordwest 7, Texel: noordwest 7, Vlissingen, Zierikzee, Harlingen, IJsselmeer, Marken: west tot noordwest 6, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 25/04/2017 00.16 uur LT

Noordzeedistricten

Vikingbank: noord 7, Humber, Doggersbank, Fladengronden: noord tot noordwest 7, Theems: west tot noordwest 7, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 25/04/2017 01.47 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Hoek van Holland west tot noordwest 7
IJmuiden west tot noordwest 7
Texel noordwest 7
Vlissingen west tot noordwest 6
Zierikzee west tot noordwest 6
Harlingen west tot noordwest 6
IJsselmeer west tot noordwest 6
Marken west tot noordwest 6
Rottum Geen waarschuwing
Delfzijl Geen waarschuwing
Uitgifte: 25/04/2017 00.16 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Vikingbank noord 7
Humber noord tot noordwest 7
Doggersbank noord tot noordwest 7
Fladengronden noord tot noordwest 7
Theems west tot noordwest 7
Vissersbank Geen waarschuwing
Duitse Bocht Geen waarschuwing
Dover Geen waarschuwing
Uitgifte: 25/04/2017 01.47 uur LT