Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van vrijdag 28 juli tot woensdag 09 augustus

Synoptische ontwikkeling:

Noordwest-Europa ligt nagenoeg de gehele periode onder invloed van een sturend Atlantisch laag in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. De stroming komt overwegend uit richtingen tussen zuidwest en west waarin ruggen en troggen elkaar afwisselen. Het polaire front trekt zo nu en dan over onze omgeving.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

In grote lijnen laten de EPS-members eenzelfde beeld zien, lagedruk op de oceaan en een rug boven het zuiden van Europa. Ontwikkelingen qua weerbeeld in en na het komende weekeinde is echter onzeker. Dit heeft alles te maken met de timing en positie van de ruggen en troggen en daarmee ook het polaire front. Positie van de druksystemen in de verschillende leden/clusters verschilt eigenlijk niet zoveel. Het is veel meer de vraag waar ons land zich t.o.v. het polaire front bevindt. In de eerste helft van volgende week zien we wat warmere leden, hetgeen te verklaren is dat in deze oplossingen de rug boven het midden van Europa toch wat dominanter aanwezig is en we ons aan de warme zijde van het polaire front bevinden.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Wisselvallig met af en toe zon, maar soms ook wat regen of een bui. De temperaturen liggen veelal rond of iets beneden normaal.

Samenvatting EPS-periode:

Vrij grote kans (ca. 80%) op het aanhouden van het vrij koele en wisselvallige weertype.

Paraaf meteoroloog: homan

Uitgifte: 26/07/2017 02.36 uur LT