Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zaterdag 21 april tot donderdag 03 mei

Synoptische ontwikkeling:

De hoogterug die in het weekeinde eerst nog voor een geblokkeerd stromingspatroon zorgt, maakt op maandag 23 april plaats voor een vrij strakke zonale stroming. Pas later in de periode, grofweg vanaf het volgende weekeinde (28/29 april) lijkt de amplitude van ruggen en troggen weer wat groter te worden. Deze evolutie is duidelijk in het EPS en in de clusteranalyse (EC) terug te vinden. De NAO+-clusters domineren gedurende een groot deel van de periode. Pas vanaf +264 (donderdag 3 mei) wordt de onzekerheid groter en is het aantal clusters en leden met een rug boven West-Europa in de meerderheid.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De overgang van (zeer) warm weer naar een wisselvallig en frisser (normaal tot iets onder normaal) weertype blijkt nog het duidelijkst uit de staafdiagrammen. Deze overgang moet zondag laat op de dag of maandag vroeg gaan plaatsvinden. Convectie is tijdens deze overgang een aandachtspunt. In de warme lucht op zondag lijken onstabiliteit (CAPE orde 1000 J/Kg), vocht (dauwpunten 15+) en forcering/optilling (naderende hoogtetrog) mogelijk samen te kunnen vallen. EC-EPS komt ook met een duidelijk neerslagsignaal. Uiteraard is het nu nog te vroeg om op deze termijn al een serieuze inschatting te maken.

Samenvatting meerdaagse-periode:

In het weekeinde eerst nog (zeer) warm met zonnige perioden. Daarna overgang naar wisselvallig weer met beduidend lagere temperaturen. Op zondag gaat deze overgang mogelijk gepaard met (onweers)buien.

Samenvatting EPS-periode:

Grote kans op een wisselvallig weertype met temperaturen iets onder normaal. Pas aan het einde van de periode toenemende kans op een droger weertype met temperaturen rond of iets boven normaal.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 19/04/2018 04.59 uur LT