Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 28 september tot dinsdag 10 oktober

Synoptische ontwikkeling:

Op 500 hPa ligt een blokkerend hoog boven Finland, terwijl boven ons land een zwak hoogtelaag ligt. De blokkade zorgt er tot het weekend voor, dat de de zonale stroming ons land niet weet te bereiken. In het weekend neemt het hoog in betekenis af en komt de zonale stroming wel boven ons land te liggen. In de loop van de volgende week bouwt zich dan een nieuw hoogterug op boven de Noordzee. Dit alles zorgt de eerste dagen voor een rustig situatie, waarbij een frontale zone ons op donderdag al wel weet te bereiken. Ook de dagen daarna bereiken frontale zones, horende bij lagedruk boven de Atlantische Oceaan ons land, aan de zuidwestkant va het zich naar het noorden terugtrekkende hoog boven Scandinavie. Begin volgende week krijgen we dan mogelijk te maken met een actief laag, met daarin de restanten van hurricane Maria.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De EPS-clusters zijn de de eerste dagen eenduidig, met de blokkerende rug boven Scandinavie, die zich geleidelijk terug trekt. Daarna komt in alle clusters de zonale stroming in onze omgeving te liggen, maar de precieze positie is niet eenduidig, doordat het centrum van het sturende hoogtelaag in een deel van de leden ten noordwesten van ons land ligt en in een deel van de leden (de leden, die de passage van dan ex-hurricane Maria tonen) op dinsdag boven ons land. De opbouw van de hoogterug daarna zit in zo''n 60% van de leden. Ook de EPS-pluim laat de eerste dagen weinig spreiding zien met temperaturen rond de 20 graden en een piek in de neerslag op donderdag. Daarna toenemende spreiding in temperatuur, maar wel wisselvallig. Met name begin volgende week toont de EPS meer wind en mogelijk veel neerslag. De spreiding hierin (en daarmee de onzekerheid) is echter nog behoorlijk groot.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Overgang naar onbestendig weer met toenemende neerslagkansen en maximumtemperaturen die dalen naar ongeveer 16 graden in het weekeinde.

Samenvatting EPS-periode:

De kans op een stabiel en droog weertype is ongeveer even groot als de kans op een wisselvallig weertype. Maximumtemperaturen rond of onder normaal.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 26/09/2017 01.15 uur LT