Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 29 juli 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied bij Schotland is min of meer stationair. Tussen dit laag en het Azorenhoog staat er een vrij stevige westelijke stroming, waarin maritiem polaire lucht wordt aangevoerd. Overdag bevinden we ons in een vrij krachtige zuidwestelijke stroming met aanvoer van maritiem polaire lucht. De jetstream bevindt zich overdag aanvankelijk west-oost georienteerd boven ons land, maar in de middag en avond beweegt die noordwaarts. Dit heeft alles te maken met het langzaam opdringen van warmere lucht op nadering van een randstoring. Deze trekt over Engeland en zaterdag ochtend over de Noordzee noordoostwaarts. Het bijbehorende frontale systeem bereikt inde nacht naar zaterdag ons land en zaterdag overdag blijft het koufront zuidwest-noordoost georienteerd over ons land slepen. Een volgende golf in het front zorgt ervoor dat het front zaterdagavond als warmtefront noordwaarts over ons land beweegt.

Modelbeoordeling:

De actuele buien boven de Noordzee en de kustprovincies worden het beste beschreven door EC, Hirlam laat voor bijna alleen buien boven de noordwestkust zien a.g.v. kustconvergentie. De beide Harmonies laten momenteel te weinig buien zien. Het volgende systeem dat de aandacht behoeft is de naderende randstoring; de bijbehorende neerslag bereikt in de nacht naar zaterdag het land. De diverse modellen laten alleen soortgelijk beeld zien. Opvallend is morgenavond ook de flink toenemende kans op onweer bij het warmtefront boven de zuidelijke Noordzee, alle modellen zijn hier vrij eensgezind in.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Zaterdag in Limburg mogelijk zomerse temperaturen, alle modellen laten dit zien.

Wind:

Vannacht en overdag zien we in de kustdistricten seinen voor 6 Bft. In de middag zien we met name in de Harmonies tijdelijk zelfs een 7 Bft verschijnen, in de nacht naar zaterdag zien we in alle modellen de 7 Bft terug. In de loop van zaterdagochtend zien we de wind ten westen van het koufront afnemen en verdwijnen de seinen.

Bewolking:

Convectieve bewolking, momenteel op de Noordzee enkele CB's die ook over het noorden van het land trekken. Toppen van de buien actueel tot ca. FL200. Het warme zeewater i.c.m. enige kustconvergentie. Met het noordwaarts trekken van de jet zien we de toppen van de Cb's van het zuiden uit steeds lager komen, in het noorden geleidelijk naar FL150, in het zuiden zakkend naar FL100 of nog lager. In de loop van avond zien we de middelbare en hoge bewolking van het zuidwesten uit toenemend op nadering van de randstoring. Op zaterdag is er met name bij de randstoring op de Noordzee sprake van een verder zakkende wolkenbasis (SC/ST niveau), in de ochtend ook deel over het noordwesten van het land bij het koufront. Overigens is dan een enkele TCU met toppen rond FL100 ook niet uitgesloten. In de avond zien we de atmosfeer destabiliseren door sterke warmteadvectie zuid van het warmtefront. De progtemps worden boven de Noordzee potentieel dan al behoorlijk onstabiel met waarschijnlijk verscholen Cb's tot boven FL300.

Neerslag:

Vanochtend blijft de buiigheid in de kustprovincies doorgaan a.g.v. kustconvergentie, overdag ook verder landinwaarts. Bij de buien zit momenteel nog lokaal onweer, zal in de loop van de ochtend verdwijnen door de steeds lagere toppen. Later kunnen ook nog steeds buien ontstaan door inzaaiing door middelbare bewolking van de randstoring. In de avond beperken de buien zich wegens dagelijkse gang wederom tot de kust en doven dan uit. In de nacht naar zaterdag gaat het vervolgens voornamelijk in het noorden en midden van het land regenen wanneer de randstoring over de Noordzee noordoostwaarts beweegt. Zaterdag op het slepende koufront af en toe regen of een enkele bui. Zaterdagavond zien we het warmtefront boven de Noordzee activeren met diverse verscholen buien, Harmonie geeft daarin al een sterk signaal voor onweer.

Zicht:

Buiten de neerslag om goede zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: homan

Uitgifte: 28/07/2017 05.13 uur LT.