Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 27 maart 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een centrum van hoge druk ligt bij Schotland. Een uitloper van dit hoog richting Polen bevindt zich net ten noordoosten van het Waddengebied. Rondom dit hoog stroomt vochtigere lucht zuidwestwaarts over het land. In de avond bouwt een tweede centrum van hoge druk op boven Tsjechië en Oostenrijk.

Modelbeoordeling:

Uitvoer is grootschalig gezien zeer consistent. De aandachtspunten liggen in de grenslaag, in de beschrijving daarvan zijn er aanzienlijke verschillen en onzekerheden.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Temperaturen in de nacht in de uitvoer is realistisch, met uitzondering boven zee in de niet-realistische mistvelden. Overdag hier en daar een graad hoger dan in de uitvoer, m.n. de EC uitvoer is bij sterke instraling altijd aan de koude kant.

Wind:

Wind en uitschieters overdag hoger (uitwisseling) dan in de modeluitvoer.

Bewolking:

Actueel beschrijft de Har38 uitvoer het patroon van de lage bewolking boven land het best (wat te weinig), deze kan met wat aanpassing gevolgd worden. Het ST veld in de Duitse Bocht (N van de rugas) wordt gemist. In de Har36 uitvoer nog steeds een groot, onrealistisch mistveld net N van NL. In de Hir uitvoer vormt zich boven de Noordzee overdag mist de vraag is of dat realistisch is. Zeewatertemperatuur is daar circa 7 graden, Td 6 graden. In de nacht naar maandag ontstaat in het noorden in de vochtigere lucht mist, maar ook wordt later ST vanuit het N het land op geadvecteerd. In alle uitvoer blijft dit tot het uiterste N beperkt. Het beeld is eensluidend maar de onzekerheid is vrij groot omdat het subtiele processen betreft die pas over 24 uur en later plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het oplossen van deze bewolking maandag overdag.

Neerslag:

Geen.

Zicht:

Komende nacht in het N grote kans op mist.

Paraaf meteoroloog: huiskamp

Uitgifte: 26/03/2017 05.30 uur LT.