Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 26 juni 2016 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een langgerekt hoogtelaag boven het uiterste oosten van de Britse Eilanden koerst langzaam oostwaarts. Een golvende frontale zone aan de oostflank van het hoogtelaag ligt actueel boven de noordoostelijke helft van ons land. Dit trekt vanavond en komende nacht noordoostwaarts weg terwijl het hoogtelaag langzaam oostwaarts beweegt en zich boven de Noordzee concentreert. Een eerste bovenluchttrog trekt vanavond noordwaarts over het land. Vanavond en komende nacht trekt aan de grond een rug van zuidwest naar noordoost over het land. Tegelijkertijd trekt de komende 12-18 uur een ondiep grondlaag boven het uiterste zuidoosten van Engeland opvullend naar de zuidelijke helft van ons land. Hieromheen bevinden zich oude frontale restanten. Een tweede bovenluchttrog aan de zuidkant van het hoogtelaag trekt zondag overdag van west naar oost over ons land. Een occlusie, actueel nog ruim ten westen van Ierland, bereikt het aandachtsgebied in de nacht naar maandag en wordt op maandagmiddag 12 UTC noord-zuid georiënteerd boven ons land berekend. Actueel is in de onderste niveaus ook nog een ZO-NW georienteerde vore van belang van Drenthe via Texel noordwestwaarts. Deze vore neemt de komende 12 uur in betekenis af.

Modelbeoordeling:

Hirlam positioneert de vore actueel net iets te zuidelijk, EC heeft hem behoorlijk goed te pakken. Verder synoptisch gezien een eenduidig beeld. Onduidelijk is de grenslaag. Vooral rondom het naar Nederland koersende en opvullende grondlaag, actueel boven de Engelse zuidoostkust, is er kans op vorming van ST. Zie verder bij bewolking.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Zondagmiddag en -avond in Vikingbank kans op west tot noordwest 7 Bft. Hirlam zit op de grens tussen 6 en 7, HARM36 heeft de 7 Bft duidelijker en laat ook Vissersbank even aan de 7 Bft tippen begin zondagmiddag. Convectieve uitschieters lokaal rond 30 kn volgens de 3 Harmonie-varianten.

Bewolking:

In het oosten en zuidoosten actueel lokaal ST, eveneens nabij en noord van de vore boven zee. Komende nacht en zondagochtend vooral in de buurt van het opvullende grondlaag kans op ST. Harm36 berekent boven zee allemaal ST en mist, die er niet zit, en berekent zondagochtend ook ST voor een groot deel van Nederland. Dit lijkt wat overdreven, maar ook EC berekent rondom het opgevulde grondlaag ST op zondagochtend. Afgaand ook op de Hirlam vochtvelden lijkt de grootste kans op ST op zondagochtend voor het zuidwesten, zuiden en midden, maar ook elders kan ST ontstaan (zie progtemps EHGG). Verder in de frontale zone veel SC en daarboven NS, zeer lokaal een ingebedde CB (top FL120). Van het zuidwesten uit brede opklaringen en nog enkele velden SC en een enkele CB. Zondag bij de trog CB's met toppen rond FL260. Maandag bij de occlusie dikke SC (toppen ca. 9000 vt) en op veel plaatsen ST, overdag landinwaarts optrekkend naar SC.

Neerslag:

Bij de frontale zone van vandaag nog perioden met regen en een enkele ingebedde bui zonder onweer. In het zuiden vanavond nog wel een enkele bui, actueel in België met onweer, lijkt ook wat getriggerd te worden door de hoogtetrog. Komende nacht laten Hirlam en EC langs de (zuid)westkust al een neerslagsignaal zien, dat zondagochtend het land al vroeg oploopt en activeert. De Harmonie-varianten laten de neerslag zondag pas landinwaarts duidelijk zien. Zondagochtend bij de trog mogelijk al voor het middaguur intensivering van de buien, nadruk ligt echter op de middag landinwaarts. Dan (geclusterde) buien met effectieve windschering orde 15-20 kn en min of meer unidirectioneel. Hierbij uitgaand van windschering tussen FL130 (want toppen FL260) en 10 m, de Thompson-methode. Multicell (clusters), soms single cel. Bij de occlusie van maandag lijkt coalescentie te domineren: combinatie van regen en motregen dus.

Zicht:

Bij EHDV was begin vanmiddag nog zeer lokaal mist aanwezig in de vore. Met het in betekenis afnemen ervan neemt ook de kans op mist af. Dit is goed te zien in de vochtvelden. Verder overwegend goed zicht, in neerslag lokaal matig, in een stevigere bui slecht. Komende nacht vooral in de (noord)oostelijke helft op meerdere plaatsen nevel, aangezien daar de regen het laatst wegtrekt. Geowind in de noordelijke helft in de eerdergenoemde rug komende nacht minder dan 15 kn, dus vooral in het noorden en noordoosten ook kans op mistbanken. TAF-guidance bevestigt dit beeld.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 25/06/2016 16.55 uur LT.