Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 28 juli 2016 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een complex frontaal systeem nadert vanuit het westen ons land. Warmtefront bereikt aan het begin van de middag het westen en passeert in de loop van de middag van west naar oost het land. De neerslag in de warme sector kan buiig van karakter worden, mede als gevolg van een occlusie die zich in de warme sector bevindt. Het golvende koufront (windsprong zichtbaar) bereikt vannacht het noorden en noordwesten van het land en trekt in de nacht naar donderdag nog wat verder zuidwaarts. Morgenmiddag en -avond verplaatst de golf oostwaarts. Een volgend warmtefront loopt hier vervolgens kort achteraan, waardoor de aanwezigheid van polaire lucht kortdurend is.

Modelbeoordeling:

In de drukevolutie zijn kleinschalige verschillen op te noteren. Dit hangt samen met het golven van het koufront. Zowel Hirlam, alsmede EC00 laten een afgesnoerd laagje zien,terwijl Harmonie 36 en 38 slechts een trog berekenen. Erbij verteld moet worden dat de berekende laagjes niet op dezelfde positie worden berekend en dientengevolge ook de neerslag op het front anders berekend wordt. Harmonie mist voor een deel de stratiforme neerslag, maar berekent meer convectieve neerslag.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden. DMO en KTG overeenkomstig uitstaande verwachtingen.

Wind:

Voor het koufront 6 Bft in de kustdistricten. Vanavond verdwijnen deze seinen weer. Morgenmiddag bereikt vanuit Het Kanaal opnieuw een gebied met 6 Bft de zuidelijke kustdistricten.

Bewolking:

Gezien de timing van de fronten lijkt stratus nabij het warmtefront vooral boven zee mogelijk, terwijl nabij het koufront en "zeker" in de buurt van de golftop ook landinwaarts stratus mogelijk is. In de warme sector is vooral sprake van Sc en Cu, met vanmiddag enkele ingebedde TCu's en/of Cb's ontwikkelen tot FL100/130. Morgenmiddag kunnen de toppen hiervan in het oosten nog iets verder reiken, tot FL250 of hoger. Dit is wel het Harmoniescenario waarbij het koufront net iets scherper golft waardoor warmere lucht massa boven het oosten terechtkomt.

Neerslag:

Op nadering van en na passage warmtefront af en toe (mot)regen. Vanmiddag boven land buiig van karakter. Op de golf in het koufront mogelijk ingebedde Cb's Harmonie laat morgenmiddag en -avond in het zuidoosten van het land iets fellere buien zien. Ondanks dat Harmonie dan ook enkele ontladingen berekent (en de meeste buiten de landgrenzen) is er geen sprake van een convectieve modus (schering 25 knopen, maar weinig CAPE), waarbij aan randverschijnselen als zware windstoten of grote hagel gedacht moet worden. Wel is PW zeer lokaal weer 30-40 en kan zo'n eventuele onweersbui een hoge aftapping opleveren.

Zicht:

Buiten neerslag goed, zichtvermindering in neerslag.

Paraaf meteoroloog: debie

Uitgifte: 27/07/2016 11.28 uur LT.