Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 25 mei 2016 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Tussen een hoog boven de Noorse Zee met een rug boven de Britse Eilanden en lage druk boven het continent staat een noordelijke stroming over de Noordzee. Een frontale zone loopt van NW-Duitsland via Denemarken verder Scandinavie in en heeft een (occluderende) golf boven de Duitse Bocht. Ten oosten van deze frontale zone bevindt zich de warme lucht. De golf trekt gedurende de periode langzaam over het noordelijke deel van de FIR naar de Engelse oostkust. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van een frontale vore, waarin woensdag overdag een ondiepe aparte lagedrukkern westwaarts richting Engeland beweegt. In de frontale vore wordt de stroming, maar ook boven onze omgeving wordt de stroming zwak. Het noordelijke deel van de FIR komt op hoogte vanaf vanavond in de warmere lucht (theta-W 12-13) waardoor de opbouw potentieel onstabiel wordt. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekt een kortgolvige hoogtetrog noordwaarts over Nederland, dit zorgt mogelijk voor activering van de buiigheid boven het noordelijke deel van de FIR.

Modelbeoordeling:

Modellen lopen qua synoptische ontwikkelingen niet veel uiteen. Belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode is de grenslaagbewolking. Actueel zien we boven het noorden van het land en boven de FIR op uitgebreide schaal ST. Alle modellen onderschatten dit actueel, Harmonie komt nog het meest in de buurt. Aandachtspunt is hoe ver dit zuidelijk uitbreidt en hoe snel het morgen oplost. Ook bij het zwakke laag laten alle modellen ST zien, Harmonie mist. Een ander aandachtspunt is de neerslag boven het noorden van de FIR, bij de het occlusiepunt en zwakke laag.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vanavond en vannacht geringe afkoeling door aanwezigheid van bewolking. In de loop van de middag komt de zon er vooral in het zuiden en oosten meer bij. Dit laten alle modellen zien en zijn derhalve goed bruikbaar.

Wind:

7 Bft op de noordelijke Noordzee.

Bewolking:

De ST zit actueel zuidelijker dan de modellen laten zien. Boven land komt Harmonie het meest in de buurt, maar mist de actuele ST boven zee. Boven land lijkt het erop dat het zuiden gevrijwaard blijft. Boven land zou de ST op dagelijkse gang moeten optrekken; alle modellen laten dit zien. Groot deel van de FIR zal vandaag gevoelig zijn voor ST, wellicht mist. Boven het noordelijke deel van de FIR middelbare bewolking aan de noordzijde van de vore, embedded CB mogelijk, woensdagavond ten noorden van de Wadden. Hirlam en EC geven morgenmiddag nog velden middelbare bewolking. Dit lijkt realistisch, deze velden zitten er actueel ook in het aanvoergebied. Modellen laten in de loop van de dag boven land wat opklaringen.zien. Donderdag lijken de ST-kansen boven zee kleiner, modellen geven een veel beperkter signaal. Dauwpunten blijven echter hoog (10 a 11 graden) en er staat nog steeds weinig wind.

Neerslag:

Boven de noordelijke FIR toenemende kans op enkele (verscholen) buien, single cells of mogelijk zwakke muticell. MUCAPE in de loop van woensdag orde 300-600 J/kg vanaf 3000-5000 vt. Effectieve windschering 15 kn of minder, zie progtemps EHFD. De nieuwe Harm36-run laat geen signaal voor onweer meer zien voor komende nacht. Vanaf woensdagavond komt Harm36 wel weer met een zwak signaal. Op woensdag boven land droog, Harmonie komt voor donderdag met wat lichte buien. Harmonie mist een inversie rond 6000 voet, die de andere modellen wel laten zien.

Zicht:

In het zuiden goede zichten, in het noorden en boven zee in de ST matig tot slecht. In de frontale vore nevel en op zee toenemende kans op mist. Morgen overdag in de loop van de ochtend landinwaarts weer goede zichten. In de nacht naar donderdag meer opklaringen en toenemende mistkansen boven land.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 24/05/2016 23.44 uur LT.