Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 23 november 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een uitgestrekt lagedrukgebied vanaf de Noorse zuidwestkust naar Ierland en het gebied ten zuidwesten daarvan heeft meerdere kernen. Aan de zuidoostflank hiervan staat een stevige zuidwestelijke stroming waarin geleidelijk droge tropische lucht aangevoerd wordt. In dit lagedrukgebied is een dubbele frontale constructie ingebed. Als gevolg van een noordoostwaartse verplaatsing van de lagedruk en de stroming in het systeem zelf, komen beide golvende koufronten naar het aandachtsgebied. Het eerste koufront ligt donderdagochtend langs de westkust en verlaat begin donderdagmiddag het noordoosten. Het tweede koufront bereikt even later het westen en vormt de scheidingslijn met de echt koudere luchtmassa. Donderdagavond ligt dit koufront nabij de zuidoostgrens, maar een golf in het front trekt vanaf donderdagavond noordoostwaarts over het zuidoosten naar Duitsland. Donderdagmiddag bereikt een oude bijbehorende occlusie het noordwesten het luchtruim (het concessiegebied), trekt langzaam oostwaarts en ligt vrijdagochtend van Denemarken naar het zuidwesten van Nederland. Enkele uren hierna volgt een kortgolvige trog die over het uiterste noorden van het luchtruim trekt.

Modelbeoordeling:

De grootste onzekerheid van de komende 48 uur zit 'm in de koers van het golf die vanaf donderdagavond noordoostwaarts trekt. In EC is deze koers via Woensdrecht en Arnhem, in alle andere modellen duidelijk zuidelijker. Dit maakt niet alleen een windverwachting lastig, maar maakt vooral voor het noorden van het land verschil: in ECMWF regent het daar flink, in Harmonie blijft het droog.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Zacht, na passage tweede koufront polaire lucht.

Wind:

Zware windstoten worden actueel alleen op platform J6 gemeten. Daarmee vergeleken zit Harmonie36 op veel plekken te hoog, terwijl Harmonie38 spot on is. Met het dichterbij komen van het koufront neemt de gradiënt echter wel toe en zullen vooral in de noordwestelijke kustgebieden zware windstoten van circa 80 km/uur mogelijk zijn. Na passage van het tweede koufront verdwijnen de zware windstoten tijdelijk en verschijnen weer rondom de occlusie. Ook dit is tijdelijk. Grote onzekerheid voor de wind nabij de golf, EC is een enorme uitbijter met veel meer wind(stoten) dan Hirlam en Harmonie. Een en ander wordt ook mooi geïllustreerd door het ECEPS. In de gemiddelde wind zien we uiteraard dezelfde patronen, met voor het koufront uit 8 Bft in de kustdistricten, na passage een tijdelijke afname en weer een tijdelijke terugkeer rondom de occlusie.

Bewolking:

Harmonie36 actueel veel te negatief. Bij de koufronten Sc, bij de golftop kans op St bij intensiverende regen. Op de koufronten zien de verticale profielen er onstabiel uit, mogelijk dat daar ingebedde Cb's aanwezig kan zijn. Op het eerste koufront zien we deze onstabiliteit zelfs reiken tot FL300, op het tweede tot FL150. De occlusie is vooral boven het noorden van de FIR actief, geholpen door de linkeruitgang van een jetstreak kunnen hier Cb's tot FL150 ontwikkelen.

Neerslag:

Bij de koufronten buiige regen, met name op het tweede. Convectieve modus multicel, met organisatie langs een lijn. Nabij de occlusie vooral boven het noorden van de FIR buien. De koers van de golf is erg onzeker, maar het lijkt erop dat vooral het zuiden en midden toch regen gaan krijgen in de loop van de nacht naar vrijdag.

Zicht:

Geen bijzonderheden.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 22/11/2017 10.29 uur LT.