Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 02 september 2016 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Met een westelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Van het westen uit nadert er een zwak noordoost-zuidwest georienteerd koufront. Het front trekt in de loop van de nacht en ochtend langzaam oostwaarts en verlaat in de avond het zuidoosten. Na passage van het koufront draait de stroming naar het noordwesten en later in de middag bouwt zich boven het noordwesten een rug op. Na passage van de rug in de avond draait de stroming naar zuidwest. Vrijdag overdag nadert van het westen uit een frontaal systeem. Het warmtefront bereikt in de avond het noordwesten

Modelbeoordeling:

We zien enige verschillen ten aanzien van het zwakke koufront. Harmonie houdt het op het front in eerste instantie droog, terwijl Hirlam lokaal lichte coalescentie neerslag berekent uit een ondiepe Sc-laag. We zien vaak dat Harmonie zwakke frontale neerslag onderschat. Veel stelt het hoe dan ook niet voor. Pas op dagelijkse gang zien we dat Harmonie morgen een enkele lichte bui berekent, Hirlam en EC komen ook met een dergelijk signaal. Vrijdagavond zien we verschillen in de neerslaguitvoer, waarbij op nadering van het warmtefront zoals gewoonlijk Hirlam en EC met een veel compacter neerslaggebied komen dan Harmonie36/38.

Aandachtspunten

Temperatuur:

De amplitude van de dagelijkse gang wordt momenteel door Harmonie het beste weergegeven.

Wind:

-

Bewolking:

Bij het koufront Sc, maar tamelijk ondiep. Voor het front uit mogelijk wat St begin van de ochtend, mogelijk ook advectief vanuit België. Actueel zien we boven noordwest Frankrijk de eerste aanmaak van St. Zowel Hirlam als Harmonie geven een indicatie. Vanmiddag op en zuidoost van het koufront ook Cu/TCu, maar toppen niet hoger dan FL100. Vrijdag op nadering van het warmtefront van het westen uit uiteindelijk steeds dikkere As/Ci/Cs.

Neerslag:

Op het koufront heel lokaal mogelijk wat lichte regen of motregen, coalescentieneerslag. In de middag landinwaarts. Qua hoeveelheden stelt het allemaal weinig voor. Pas vrijdagavond op nadering van het warmtefront sterk toenemende regenkansen.

Zicht:

Boven zee goed zicht. Voor het koufront uit mogelijk nevelig en hier en daar nog een mistbank. overdag snel verbeterend. In de nacht naar vrijdag weer een signaal voor ondiepe mistbanken, vooral voor het oosten en zuidoosten.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 01/09/2016 01.04 uur LT.