Uitleg over

IPCC

Het IPCC is opgericht door de VN. Hun doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen in kaart te brengen en te delen.

Overal ter wereld vindt onderzoek plaats naar het klimaat en klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties. Het IPCC zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Deze beleidsmedewerkers hebben met klimaatverandering te maken en zijn betrokken bij mondiale onderhandelingen over het klimaat.

Doel IPCC

Doel van het klimaatpanel IPCC is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en in rapporten samen te vatten. Ook verkent het IPCC de mogelijkheden om de klimaatverandering te temperen en hoe wij ons aan kunnen passen. Om de vijf à zes jaar brengen ze een klimaatrapport (Assessment) uit in vier delen met de laatste stand van zaken.

Wie vormen het IPCC?

Het IPCC wordt gevormd door een jaarlijkse vergadering van delegaties uit deelnemende van de Verenigde Naties. De delegaties vormen geen vaste groep maar bestaan uit steeds nieuwe mensen. Elk land vaardigt jaarlijks nieuwe mensen uit. Daarnaast werken bij elk rapport speciaal gevormde teams van wetenschappers mee om te schrijven over hun vakgebied. Ook veel Nederlandse onderzoekers werken mee aan deze rapporten.

Klimaatonderzoek Nederland

Ook in Nederland houden veel wetenschappers zich bezig met klimaatonderzoek. Onderzoeksinstellingen en universiteiten in Nederland doen onderzoek naar de oorzaken en effecten van klimaatverandering voor ons land. Ook onderzoeken ze mogelijke oplossingen en beleidsstrategieën voor de lange termijn. Het KNMI is voor Nederland kenniscentrum op het gebied van klimaat en klimaatveranderingen.

Meer uitleg over

  • Effecten die vaak optreden bij La Nina (bron: NCEP-CPC, Washington USA)

    La Niña

    Vaak horen we berichten over El Niño. La Niña is haar tegenhanger met relatief koud water.
  • Kleine ijstijd - Schilderij IJsvermaak van Barent Avercamp (1612-1679)

    Kleine ijstijd

    De Kleine IJstijd begon rond 1430 en duurde tot halverwege de negentiende eeuw. Gemiddeld lag de temperatuur in ons land zo'n 1 tot 2 graden lager dan nu.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over