Uitleg over

IPCC

Het IPCC is opgericht door de VN. Hun doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen in kaart te brengen en te delen.

Overal ter wereld vindt onderzoek plaats naar het klimaat en klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties. Het IPCC zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Deze beleidsmedewerkers hebben met klimaatverandering te maken en zijn betrokken bij mondiale onderhandelingen over het klimaat.

Doel IPCC

Doel van het klimaatpanel IPCC is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en in rapporten samen te vatten. Ook verkent het IPCC de mogelijkheden om de klimaatverandering te temperen en hoe wij ons aan kunnen passen. Om de vijf à zes jaar brengen ze een klimaatrapport (Assessment) uit in vier delen met de laatste stand van zaken.

Wie vormen het IPCC?

Het IPCC wordt gevormd door een jaarlijkse vergadering van delegaties uit deelnemende van de Verenigde Naties. De delegaties vormen geen vaste groep maar bestaan uit steeds nieuwe mensen. Elk land vaardigt jaarlijks nieuwe mensen uit. Daarnaast werken bij elk rapport speciaal gevormde teams van wetenschappers mee om te schrijven over hun vakgebied. Ook veel Nederlandse onderzoekers werken mee aan deze rapporten.

IPCC coördinatie Nederland

Nederland is vertegenwoordigd in het "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)". In het IPCC bepalen de landen - vertegenwoordigd door departementen en kennisinstituten - de koers: welke rapporten er gemaakt worden, de inhoudsopgave van die rapporten, de gewenste timing en ze stellen uiteindelijk de samenvattingen voor de beleidsmakers vast. IPCC heeft bewezen een grote invloed te hebben op het mondiale klimaatbeleid, waarvan het Europese en uiteindelijk het Nederlandse klimaatbeleid weer een afgeleide is.

De Nederlandse inbreng in het IPCC wordt voorbereid door de interdepartementale IPCC coördinatiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Ministerie van Economische zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Actuele onderwerpen

Hierbij de vraag of u als Expert-reviewer wilt participeren van het First Order Draft (FOD) - SR1.5 graden ?

The First Order Draft (FOD) of the SR15 will be available for expert review for an eight week period from 31 July to 24 September 2017. The Second Order Draft (SOD) will be reviewed from 9 January to 25 February 2018 by Experts and Government representatives.

 • Start of Registration: 17 July 2017
 • Date FOD will be available: 31 July 2017
 • Deadline for Registration: 17 September 2017 midnight (GMT +1)
 • Deadline for comments: 24 September 2017 midnight (GMT +1)

Kandidaten kunnen zich rechtstreeks registeren onder: https://www.ipcc.ch/apps/comments/sr15/fod/register.php

Meer uitleg over

 • Broeikaseffect

  Broeikaseffect

  Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.
 • De temperatuurafwijking van de zomer van 1816 (Briffa et al, 1998)

  Vulkaanuitbarstingen en klimaat

  Vulkanen in tropische gebieden kunnen het klimaat beïnvloeden. De gevolgen van deze uitbarstingen zijn goed zichtbaar in temperatuurreeksen.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over