Uitleg over

IPCC

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is opgericht door de Verenigde Naties. Hun doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen in kaart te brengen.

Overal ter wereld vindt onderzoek plaats naar het klimaat en klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties. Het IPCC zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Deze beleidsmedewerkers hebben met klimaatverandering te maken en zijn betrokken bij mondiale onderhandelingen over het klimaat.

Doel IPCC

Doel van het klimaatpanel IPCC is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en in rapporten samen te vatten. Ook verkent het IPCC de mogelijkheden om de klimaatverandering te temperen en hoe wij ons aan kunnen passen. Om de 5 a 6 jaar brengen ze een klimaatrapport (Assessment) met de laatste stand van zaken uit in vier delen.

Wie vormen het IPCC?

Het IPCC wordt gevormd door een jaarlijkse vergadering van delegaties uit deelnemende van de Verenigde Naties. De delegaties vormen geen vaste groep maar bestaan uit steeds nieuwe mensen. Elk land vaardigt jaarlijks nieuwe mensen uit. Daarnaast werken bij elk rapport speciaal gevormde teams van wetenschappers mee om te schrijven over hun vakgebied. Ook veel Nederlandse onderzoekers werken mee aan deze rapporten.

IPCC coördinatie Nederland

Nederland is vertegenwoordigd in het  IPCC. De landen - vertegenwoordigd door departementen en kennisinstituten - bepalen de koers: welke rapporten er gemaakt worden, de inhoudsopgave van die rapporten, de gewenste timing en ze stellen uiteindelijk de samenvattingen voor de beleidsmakers vast. IPCC heeft bewezen een grote invloed te hebben op het mondiale klimaatbeleid, waarvan het Europese en uiteindelijk het Nederlandse klimaatbeleid weer een afgeleide is.

De Nederlandse inbreng in het IPCC wordt voorbereid door de interdepartementale IPCC coördinatiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer uitleg over

Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over