Caribisch Nederland

Waarschuwingen voor Bonaire

Er zijn geen waarschuwingen voor Bonaire

Waarschuwingen voor Saba & Sint Eustatius

Er zijn geen waarschuwingen voor Saba & Sint Eustatius
Kaartje BES

Het KNMI verzorgt de meteorologische en seismische berichtgeving voor Caribisch Nederland. Dit zijn de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op de aparte KNMI-website voor Caribisch Nederland staan onder meer weersverwachtingen voor de bewoners van de BES-eilanden en specifieke berichten voor de lucht- en scheepvaart.

Bij extreme omstandigheden - zoals orkanen, hoge golven en overstromingen door overvloedige regen - worden waarschuwingen en adviezen uitgegeven aan de gezaghebbers, de Rijksvertegenwoordiger, lokale crisiscoördinatoren en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het KNMI werkt nauw samen met meteorologische diensten in de regio en met Météo France.

Seismometers

Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba staan tevens seismometers van het KNMI om aardbevingen real-time te registreren. Dit meetnetwerk is met name ingericht om de seismische activiteit van de vulkanen Mount Scenery en Quill te monitoren. Tevens wordt het gebruikt voor eventuele tsunami-verwachtingen.