Agenda

Een overzicht van aankomende colloquia en evenementen die door het KNMI worden aangeboden en die het KNMI mee organiseert. De colloquia zijn vrij toegankelijk. De voertaal is soms Engels.

Colloquia zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze vinden plaats op donderdagen van 15.30 uur tot 16.30 uur. De voertaal is soms Engels.
Wilt u een colloquium bijwonen, dan moet u zich melden bij de receptie van het KNMI op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

U kunt zich abonneren op een mailinglist t.b.v. deze colloquia, u ontvangt dan aankondigingen, herinneringen omtrent de colloquia in uw mailbox.

Kijk hier welke colloquia er op de agenda staan of stonden.


Colloquia are freely accessible to the public. Representatives of the press are welcome, after first contacting the KNMI press officers (telephone +31 30 2206 317 or +31 30 2206386). The colloquia are always on a Thursday, from 15.30 to 16.30. Some of them are given in English. If you would like to come to one of the colloquia, you will need to bring a valid means of identification (passport, driving license or ID card) with you and show it when you check in at the KNMI reception desk.

You can subscribe to a mailingslist on behalf of these colloquia. You receive announcements, reminders about forthcoming colloquia in your mailbox.

Watch the agenda for colloquia and it's archive.