Wij zijn het KNMI

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Voor onze veiligheid en welvaart moeten we weten welke risico’s en kansen dit oplevert. En: hoe we ons het beste kunnen voorbereiden. Die kennis heeft het KNMI in huis als het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Betrouwbaar, onafhankelijk en gericht op wat Nederland nodig heeft.

Kade met golfbrekers, hoge golven en een jongetje in een gele jas

Voorbereiden en voorkomen

In ons dichtbevolkte land van water, wind en dijken leven we al eeuwenlang met de elementen. Nu de aarde opwarmt, de zeespiegel stijgt en extreem weer vaker voorkomt, groeit de kans dat het weer ons onaangenaam verrast.

KNMI'ers zijn gedreven - al meer dan 170 jaar - om het weer en andere verschijnselen in lucht en aarde te begrijpen en te duiden. Die opdracht is urgenter geworden. Extreem weer, klimaatverandering, aardbevingen beïnvloeden de Nederlandse economie en welvaart en vormen een veiligheidsrisico.

Het KNMI zorgt voor betrouwbare en consequente metingen, data en prognoses die aan de basis staan van belangrijke besluiten die Nederland veilig houden. Van een code rood voor het wegverkeer tot de klimaatscenario's voor het Deltaprogramma waar miljarden euro's mee zijn gemoeid.Voor een veilig Nederland dat voorbereid is op de invloed van weer, klimaat en aardbevingen.

KNMI-meteorologen kijken in de weerkamer naar weermodellen en data op beeldschermen © KNMI

Waarschuwen en adviseren

De weerkamer van het KNMI staat 24/7 paraat om Nederlanders te waarschuwen als er gevaarlijk of extreem weer dreigt. Tijdig, gericht en met oog voor de impact van het verwachte weer.

Om zoveel mogelijk veiligheidsrisico's te beperken, geven onze meteorologen op maat gesneden weerinformatie aan diverse sectoren zoals luchtvaart, scheepvaart, transportsector, spoor- en wegverkeer.

Veiligheidsregio's in het land en andere overheidsdiensten zoals Rijkswaterstaat, Verkeerscentrum Nederland, Watermanagement Nederland, RIVM hebben direct contact met onze weerkamer als de weersituatie of calamiteit daarom vraagt. Onze kracht is dat we op elk moment van de dag betrouwbare en gerichte weerinformatie geven op basis van hoogwaardige meteorologische data en weermodellen. Altijd met het oog op risicoreductie.

Onze klimaatwetenschappers brengen klimaatrisico's in beeld, zowel voor Nederland als wereldwijd. Zij kijken verder dan het weer van vandaag. KNMI-onderzoekers laten zien hoe het klimaat zich de komende decennia ontwikkelt. En brengen de gevolgen in kaart.

KNMI Jaarverslag 2022: Warmer, droger, zonniger.

In deze video geeft meteoroloog Alwin Haklander een kijkje in onze weerkamer in De Bilt. 

KNMI Meerjarig Strategisch Plan 2020-2025

In 2025 functioneert vanuit het KNMI een multi hazard Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadviescentrum, waarmee adviezen, waarschuwingen en scenario's van hoge kwaliteit worden geproduceerd.

KNMI Strategie 2020-2025 (2,69 MB)

Hoogwater, twee mannen met laarzen aan

Evalueren en verbeteren

Na elke gebeurtenis maken we de balans op. We plaatsen incidenten in een bredere context. We willen ervan leren en nieuwe kennis opdoen. Zodat we risico's preciezer kunnen bepalen en onze kwaliteit als kennisinstituut kunnen waarborgen.

Past dit extreem weer bij de trend? Lopen weermodellen gelijk met de werkelijke weersituatie? Zijn processen juist verlopen en nog optimaal? Door meten, analyseren en evalueren wil het KNMI zich blijven verbeteren en innoveren. Volgens de nieuwste ontwikkelingen en inzichten te werken. Om steeds weer adequaat te adviseren over en te waarschuwen voor risico's met een atmosferische of seismische oorsprong.

Die kennis delen we met u. Particulieren, bedrijven, wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders gebruiken onze prognoses om klimaatrisico’s te beperken en nieuwe mogelijkheden te vinden. Want ook al weten we het toekomstige klimaat niet precies, de kennis van het KNMI biedt Nederland houvast. Waar zijn de risico's? Hoe bereiden we ons voor op extreem weer? Maar ook: waar liggen kansen?

KNMI in Beeld

Het KNMI meet, weet, adviseert en waarschuwt op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Kijk hier naar alle KNMI-activiteiten in een beeld samengevat.

KNMI in Beeld (3,05 MB)

Dé supercomputer van het KNMI ©KNMI/Tineke Dijkstra

Onderzoek en wetenschap

Uniek aan het KNMI is de koppeling tussen operationeel en wetenschap. Praktijkervaringen kunnen meteen wetenschappelijk onderzocht worden. Kennis kan direct ingezet worden ten behoeve van de operationele diensten van het KNMI.

Met klimaatmodellen onderzoeken we weersituaties in een veranderend klimaat en koppelen hier realistische klimaatscenario's aan. Hiervoor heeft het KNMI een supercomputer in huis. De klimaatscenario's tonen de mogelijke effecten voor Nederland. Maar ook wereldwijd want het KNMI werkt internationaal. Dat is essentieel. Klimaatonderzoek is alleen zinvol in internationaal verband omdat klimaatverandering een wereldissue is.

De hoogwaardige kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seismologie maakt het KNMI 24/7 operationeel beschikbaar. Voor overheid, beleidsmakers, luchtvaartsector, bedrijven, burgers. Het KNMI heeft als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de unieke taak om informatie over de atmosfeer en de ondergrond te verzamelen en dit door te vertalen naar risico's voor de samenleving. Deze kennis wordt continu verbeterd en verdiept in samenwerking met onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijfsleven.

Het KNMI werkt vraaggestuurd met oog voor het maatschappelijk belang van haar kennis en kunde. Hierdoor kunnen wij snel acteren, aansluitend op de behoeften van de samenleving en ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.

 

 

Infographic KNMI weer- en klimaatmodellen

Modellen vormen het onmisbare gereedschap waarmee weersverwachtingen en klimaatscenario’s worden gemaakt. Hoe werkt zo’n model?

KNMI weer- en klimaatmodellen (5,32 MB)

Onze mensen

Bij het KNMI werken deskundigen met verschillende wetenschappelijke disciplines zoals meteorologie, klimatologie, oceanografie en seismologie.