Mirna van Hoek

Mirna van Hoek

OMI/TROPOMI scientist
R&D Satellite Observations

About me

A successful solved problem gives me energy. I have experience with working in project teams. Originally I am a high energy physicist and accustomed to analyzing large amounts of data using statistical analysis. Analytical skills, inquisitiveness, curiosity, responsible, independence and involvement are a couple of personal traits that characterize me. Also the fact that I am not afraid to deviate from the beaten track is useful in my work. I work on OMI, TROPOMI and TANGO projects, Furthermore, I am part of the works council of KNMI, part of the core team of DIVA, Women's network of KNMI. My areas of interest are satellites, big data, sustainability, diversity and inclusion. Dutch: Een succesvol opgelost probleem geeft me energie. Ik heb ervaring met werken in projecten. Van oorsprong ben ik hoge energie fysicus en ben ik gewend om grote hoeveelheden data te analyseren door middel van statistische analyse. Analytisch vermogen, leergierigheid, nieuwsgierigheid, verantwoordelijk, zelfstandigheid en betrokkenheid zijn een paar van de eigenschappen die mij kenmerken. Ook het feit dat ik niet bang ben van gebaande paden af te gaan komt me in mijn werk goed van pas. Ik werk aan OMI, TROPOMI en TANGO projecten. Verder zit ik in de ondernemingsraad waar ik vicevoorzitter ben en trekker ben van themagroep smartwork, en maak ik deel uit van het kernteam van DIVA, het vrouwen netwerk van het KNMI. Mijn interesses qua werk liggen op het gebied van satellieten, duurzaamheid en big data, diversiteit en inclusie.

Projects

Since 2005 I am part of the Ozone Monitoring Instrument (OMI) operations team responsible for data taking and health and safety of the instrument. OMI is 1 of 4 instruments on NASA's Aura satellite. As head operations I am responsible for TROPOMI. This is the successor of OMI. TROPOMI is the instrument on ESA satellite Sentinel 5 Precursor. Both the OMI and TROPOMI missions are still continued, but since 2020 I am no longer involved in the daily operations of OMI. Before launch of TROPOMI on October 13 2017 Antje Ludewig and I have worked hard to get the best possible performance out of the instrument; determining instrument parameters, timing of measurements, perform tests and analyze test results, perform simulations,... Also during the commissioning phase that started right after launch and lasted 6 months, we worked hard solving problems, like the fact that during eclipse it was not dark enough to perform good quality background measurements, and to further improve the resolution of the instrument. At the moment I also work on TANGO, a possible future mission. It consists of 2 small satellites that can measure CO2 and methane with high resolution. Sources of CO2 and methane can be identified in more detail than is possible with present satellite missions. For good methane (CO2) detection it is necessary to develop a good cloud mask. I research the possibility to determine a good cloud mask using data from TANGO itself and machine learning techniques. Dutch: Als hoofd operaties ben ik verantwoordelijk voor TROPOMI. Dit is de opvolger van OMI (Ozone Monitoring Instrument), 1 van de 4 instrumenten op NASA satelliet Aura. TROPOMI is het instrument op de ESA satelliet Sentinel 5 Precursor. Beide missies lopen nog, maar sinds eind 2020 ben ik niet meer betrokken bij de dagelijkse aansturing van OMI. Voor de lancering van TROPOMI op 13 oktober 2017 hebben Antje Ludewig en ik hard gewerkt om het uiterste uit het instrument te halen; Instrument parameters bepalen, timing van metingen, testen doen en analyseren, simulaties,… Ook tijdens de 6 maanden durende commisioning fase, die direct na lancering begon, hebben we hard gewerkt om problemen, zoals het niet donker genoeg zijn voor goede kwaliteit achtergrond metingen aan de eclips kant van de aarde, op te lossen en de resolutie van het instrument nog verder te verbeteren. Ook werk ik momenteel aan Tango, een toekomstige missie. Het gaat hier om 2 kleine satellieten die CO2 en methaan meten met hoge resolutie. Zo kunnen bronnen van CO2 en methaan in meer detail in kaart gebracht worden dan mogelijk is met huidige satelliet missies. Voor een goede methaan (CO2) detectie is het noodzakelijk een goed wolken masker te ontwikkelen. Ik onderzoek de mogelijkheid om dat met data van Tango zelf te bepalen met behulp van machine learning technieken.