Werken bij het KNMI

Het KNMI is een organisatie met professionals die beschikken over een grote mate van deskundigheid op verschillende wetenschappelijke disciplines zoals meteorologie, klimatologie, oceanografie en seismologie.

Coronamaatregelen

Nederland heeft te maken met het coronavirus (COVID-19). Met de maatregelen die het kabinet genomen heeft, zoeken we naar manieren om jouw sollicitatie zo goed mogelijk door te laten gaan. We houden je graag op de hoogte van de maatregelen die wij nemen.

Mogelijke functies binnen het KNMI zijn onderzoeker, meteoroloog en functies gericht op techniek, ICT en administratie.

Voor studenten die hun studie kort geleden hebben afgerond is het KNMI bij uitstek de organisatie om hun kennis verder te ontwikkelen en te vergroten, ook door promotieonderzoek. Mogelijkheden hiertoe zijn aanwezig in de richting van de operationele meteorologie in de functie van meteoroloog, en voor het toegepaste onderzoek en het meer fundamentele onderzoek in de functie van onderzoeker. Voor de functie meteoroloog, in volcontinudienst, wordt een interne opleiding gegeven.

Onderzoekers die voor projecten worden geworven, krijgen een aanstelling  voor de duur van het project met een maximum van vijf jaar. Onderzoeksactiviteiten worden ook verricht voor externe financiers zoals Kennis voor Klimaat, ESA, NSO-NIVR, EUMETSAT en EUMETNET.

Kennis en kwaliteit zijn belangrijke factoren binnen de KNMI-organisatie en als gevolg hiervan wordt nadruk gelegd op scholing in verschillende vormen zoals interne opleidingen in de meteorologie, cursussen en trainingen, maar ook het bezoeken van (internationale) conferenties en de bereidheid om enige tijd in het buitenland te vertoeven om kennis op te doen.

Vacatures

Benieuwd naar onze vacatures? Ga voor ons actuele overzicht naar Werken voor Nederland.

Voor alle vacatures geldt, dat acquisitie niet op prijs wordt gesteld.

Stages en snuffelstages

Bekijk hier meer informatie over stage lopen bij het KNMI en de mogelijkheid van snuffelstages voor HAVO/VWO-leerlingen.

Open sollicitaties

Open sollicitaties worden op dit moment niet in behandeling genomen. 

Vereiste vooropleidingen

  • Meteoroloog: academische vorming/technische- of natuurwetenschappen, bij deze functie wordt in vol-continudienst gewerkt.
  • Onderzoeker: academische opleiding/technische- of natuurwetenschappen
  • Diverse ICT-functies: HBO/academisch niveau op het gebied van informatica
  • Projectleider: HBO/academisch niveau
  • Diverse ondersteunende functies: HAVO/HBO

Algemene opmerkingen

Van genoemde opleidingseisen wordt in de regel niet afgeweken. Indien werkzaamheden verricht moeten worden in continudienst, geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor het verrichten van werkzaamheden in continudienst wordt een toelage onregelmatige dienst verstrekt.