Stages

De meeste stagemogelijkheden zijn voor studenten op WO-niveau. Een enkele keer biedt het KNMI een stageplaats aan MBO- en HBO-studenten.

Veiligheid, openbare orde en een gezonde leefomgeving zijn belangrijke waarden in onze samenleving. Het KNMI heeft hierin een belangrijke taak. Door overheden, bedrijven en burgers goed te informeren over mogelijke risico’s als gevolg van extreem weer, aardbevingen en klimaatveranderingen kunnen anderen tijdig maatregelen treffen.

De combinatie van wetenschap, techniek en operationele dienstverlening zorgt voor een zeer gevarieerde werkomgeving. Een omgeving waar stagiairs goed aan de slag kunnen en gewaardeerd worden om hun frisse blik en omdat zij nieuwe kennis en inzichten meebrengen.

Begeleiding

Het KNMI heeft als kennisinstituut een goede reputatie op het gebied van stagebegeleiding. Wij zorgen dat je in een prettige, veilige omgeving je stage kunt lopen. Daarnaast vinden wij het belangrijk regelmatig contact te hebben met je mentor. Het KNMI stelt hoge eisen aan de medewerkers als het gaat om het begeleiden van stagiairs. Lukt het niet om deze begeleiding te garanderen, dan kan het voorkomen dat een stageaanvraag niet wordt gehonoreerd. De meeste stagemogelijkheden zijn voor studenten op WO-niveau. Een enkele keer biedt het KNMI een stageplaats aan MBO- en HBO-studenten.

Motivatie

We ontvangen veel stageverzoeken. Daarom vinden wij het belangrijk dat je in je stageverzoek motiveert waarom je nu juist bij het KNMI stage wilt lopen. Ons uitgangspunt is dat elke stageopdracht daadwerkelijk een nuttige bijdrage levert aan de organisatie. Zodra wij je stageverzoek hebben ontvangen wordt door HRM eerst beoordeeld of je verzoek goed onderbouwd is. Als dat het geval is, sturen wij je verzoek naar de vakgroepmanagers. Vervolgens gaan zij na binnen de vakgroep of er een stageplaats voor je is. Bij de vakgroep R&D Weer- en Klimaatmodellen worden, vanwege de grote hoeveelheid stageverzoeken, vooralsnog alleen verzoeken in behandeling genomen die via een inhoudelijke KNMI-collega (universitair docent of hoogleraar) worden ingediend.

Gelet op de aard van onze onderzoeksprojecten is het niet mogelijk om korter dan 3 maanden fulltime stage te lopen.

Stageopdrachten

Wil jij bij het KNMI stage komen lopen of afstuderen? Doorgaans wordt het precieze onderwerp vastgesteld in samenspraak tussen stagiair en KNMI. Maar heb jij zelf een goed idee voor een (afstudeer)stage bij ons? Dan heb je zeker onze interesse! Mail ons je stagevoorstel!

Onze stages

KNMI stage: Logistiek ondersteuner voor het structureren van voorraadbeheer

Benieuwd naar onze stages? Ga voor het actuele overzicht naar de website Werken voor Nederland. Hier vind je alle stages die de rijksoverheid aanbiedt.

Vergoeding

Als stagiair heb je recht op een stagevergoeding. Voor een stage van één maand of langer ontvang je bij de rijksoverheid € 635 per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek. Er wordt uitgegaan van 40 uren stage per week. Bij een stage minder dan 40 uur per week wordt de stagevergoeding naar evenredigheid berekend.

Contact

Neem contact op voor een stageplaats.