Kerntaken

Voor een veilig en leefbaar Nederland dat voorbereid is op de invloeden van weer en de gevolgen van klimaatverandering en aardbevingen.

Missie

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico's op het gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken. Met hoogwaardige kennis en technologie plus een uitgebreid meetnetwerk biedt het KNMI producten en diensten die bijdragen aan de veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en welvaart van Nederland.

KNMI in Beeld ©KNMI

Kerntaken

Het KNMI levert meteorologische en seismologische producten en diensten die diverse overheidsorganisaties ondersteunen bij hun publieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het KNMI is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De kennis en informatie van het KNMI is 24/7 operationeel beschikbaar. Op het gebied van weer voorziet het KNMI het algemeen publiek, de overheid, de lucht- en de scheepvaart van weerinformatie met de nadruk op waarschuwingen. Bijvoorbeeld voor wind, storm, gladheid, mist of voor sneeuw dat kan leiden tot overlast, schade of letsel. Bij gevaarlijk en extreem weer geeft het KNMI waarschuwingen uit waarbij uitgegaan wordt van de impact op de samenleving.

De impact van gevaarlijk en extreem weer op de samenleving zijn het uitgangspunt van de KNMI-weerwaarschuwingen.

De lucht- en scheepvaart krijgt specifieke weerinformatie van het KNMI. De maritieme meteorologen verzorgen de wind- en stormwaarschuwingen. De luchtvaartmeteorologen informeren en adviseren de luchtverkeersleiding op Schiphol maar het KNMI is er ook voor de kleine luchtvaart en ballonvaart.

Het KNMI heeft een uitgebreid meetnetwerk dat de basis vormt voor de vele producten, diensten en onderzoek van het kennisinstituut. Meetstations verspreid over Nederland, neerslagradars, neerslagwaarnemers en satellietinstrumenten zorgen voor constante datastroom aan meteorologische waarnemingen. Verschillende soorten seismologische meetinstrumenten monitoren bodembewegingen in Nederland. Deze data worden gebruikt voor het berekenen van weermodellen, klimaatmodellen en risicoanalyses waarvoor het KNMI een supercomputer in huis heeft.

Het KNMI verricht onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer, klimaat, seismologie en overige geofysica. Veelal in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. De keuze voor onderzoeksthema’s is gebaseerd op de stand van zaken in het (inter)nationale onderzoek en op vragen die vanuit overheden en samenleving gesteld worden.

Risico-reductie-cyclus

Om de Nederlandse samenleving zo optimaal mogelijk te adviseren en informeren over de risico's die weer, klimaatverandering en aardbevingen met zich meebrengen, signaleert het KNMI tijdig geofysische risico's. Het KNMI hanteert hiervoor de zogenoemde risico-reductie-cyclus: Voorbereiden & Voorkomen > Waarschuwen & Adviseren > Evalueren & Verbeteren.

Meten, onderzoeken, analyseren. Het KNMI blijft nieuwe kennis genereren om geofysische risico's tijdig te signaleren.

Na elke gebeurtenis wordt systematisch de balans opgemaakt. Incidenten worden geanalyseerd en in een brede context geplaatst. Om ervan te leren en nieuwe kennis te genereren zodat het KNMI nog preciezer kan waarschuwen en adviseren.
Met de risico-reductie-cyclus kan het KNMI als permanent lerende organisatie de beste producten en diensten blijven leveren voor een dynamische samenleving die Nederland is. Met de meest recente kennis en voortdurende innovatie draagt het KNMI bij aan een duurzame samenleving en economische kans voor Nederland.