Bestuur

Directieraad, Raad van Toezicht en Maatschappelijke Adviesraad

Directieraad
Raad van Toezicht
Maatschappelijke Adviesraad (MAR)
 

Directieraad

De directieraad van het KNMI bestaat uit twee leden. 

Hoofddirecteur Maarten van Aalst

Maarten van Aalst is sinds 1 februari 2023 eindverantwoordelijk voor het KNMI. Binnen de directie is hij tevens verantwoordelijk voor de portefeuilles strategie, onderzoek, externe communicatie en Chief Science Officer

Maarten van Aalst is sinds 1 februari 2023 eindverantwoordelijk voor het KNMI. Binnen de directie is hij tevens verantwoordelijk voor de portefeuilles strategie, onderzoek, externe communicatie en Chief Science Officer

Voor zijn benoeming als hoofddirecteur van het KNMI was Van Aalst directeur van het International Red Cross Red Crescent Climate Centre en bekleedde hij de Prinses Margriet leerstoel aan de bij de faculteit Geo-information Science and Earth Observation van de Universiteit Twente, waar hij nog steeds deeltijd hoogleraar klimaat en rampen is. Tevens was hij adjoint Senior Research Scientist aan het International Research Institute for Climate and Society van Columbia University in New York.

Hij was coordinerend hoofdauteur bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), co-Editor-in-Chief van het wetenschappelijk tijdschrift Climate Risk Management, en werkte hij aan rampenmanagement en klimaatadaptatie bij onder meer de Wereldbank, de African Development Bank en de OESO. Hij was lid van de Technical Expert Group on Comprehensive Risk Management van het UNFCCC Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, de stuurgroep van NWO-WOTRO, het World Weather Attribution Consortium, de Partners for Resilience alliantie, en bekleedde adviesrollen bij verschillende internationale onderzoekprogramma’s.

Als hoofddirecteur van het KNMI is Van Aalst lid van de bestuursraad van de Europese meteorologische organisaties EUMETSAT, ECMWF, EUMETNET, ECOMET, UWC en ACCORD. Tevens is hij lid van de European Scientific Advisory Board on Climate Change en Trustee bij het International Institute for Environment and Development (IIED).

Maarten van Aalst studeerde astrofysica in Utrecht en promoveerde in atmosferische fysica en chemie aan de Universiteit Utrecht en het Max Planck Institut in Mainz.

Directeur drs. M.A.F.P. van Rooij MBA

Myriam van Rooij is sinds 1 februari 2014 in dienst bij het KNMI. Haar portefeuille omvat financiën (CFO), informatievoorziening (CIO), organisatie-ontwikkeling, HR-beleid, operationeel waarnemen en vraagsturing

Van Rooij is een ervaren manager in zowel de private als de publieke sector. Zij is werkzaam geweest als concerndirecteur bij de gemeente Ede, met in haar portefeuille organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarvoor was ze directeur bij de gemeente Barneveld. Haar carrière is zij gestart als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU). Vervolgens heeft zij diverse managementfuncties vervuld bij Kiwa NV (nu KWR).

Myriam van Rooij is lid van de Raad van Toezicht bij Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Oost-Brabant en van InteraktContour, een organisatie voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben als gevolg van hersenletsel. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Groenontwikkelfonds Brabant en bestuurslid van de IT-Circle Nederland. Tevens participeert zij in een aantal departementale werkgroepen. Myriam van Rooij studeerde scheikunde en bedrijfskunde.

Hoofddirecteur Maarten van Aalst
Hoofddirecteur Maarten van Aalst ©Fokke Eenhoorn
Directeur Myriam van Rooij
Directeur Myriam van Rooij ©KNMI/Tineke Dijkstra

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van de producten en diensten van het KNMI, evenals de onafhankelijkheid van het KNMI als nationaal kennis-instituut voor weer, klimaat en seismologie. De raad bestaat uit zeven leden:

 • Mr. Hans Oosters (voorzitter)
  Commissaris van de Koning provincie Utrecht
 • Prof. dr. Heleen de Coninck (vicevoorzitter)
  Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven en plaatsvervangend voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad 
 • Jeroen Haan
  Dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Dr. ir. Hanneke van der Klis
  Lid strategisch management team van Deltares
 • Dr. Adrien Oth
  European Center for Geodynamics and Seismology 
 • Prof. dr. Jordi Vilà-Guerau de Arellano
  Hoogleraar Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen
 • Prof. dr. Henri Werij
  Decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft

Hans Oosters 

“Het KNMI is als gezaghebbend, onafhankelijk instituut van grote waarde voor ons land. Iedereen weet: we kunnen ons op de informatie van het KNMI verlaten. Het wetenschappelijk onderzoek van het KNMI vormt voor overheden een betrouwbare basis voor de ontwikkeling van beleid dat nodig is om het veranderende klimaat en de consequenties daarvan het hoofd te bieden. In mijn vorige functies als dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen én in mijn huidige rol als commissaris van de Koning heb ik ervaren dat het KNMI van onschatbare waarde is. Ik ben er trots op dat dit voorname nationale instituut in Utrecht werd opgericht en al 170 jaar in de provincie Utrecht is gevestigd. Ik vind het dan ook interessant en eervol dat ik als voorzitter van de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren aan het goed functioneren van het KNMI." 

Heleen de Coninck

"Voor een klimaatneutrale en klimaatrobuuste samenleving is kennis over de mate en snelheid van klimaatverandering, van lokaal tot internationaal niveau, onontbeerlijk. KNMI speelt een grote rol om die kennis te ontwikkelen maar vooral ook op een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor de maatschappij. Zodat mensen die beslissingen moeten nemen er ook iets mee kunnen. Daarnaast vind ik de rol die KNMI de afgelopen jaren rondom communicatie over klimaatverandering heeft opgepakt heel positief. Het is ontzettend belangrijk dat de Nederlandse bevolking klimaatgeletterd is, dus dat smaakt naar meer! Ik zet me daar vanuit de Raad van Toezicht graag voor in." 

Jeroen Haan

"Het KNMI is een betrouwbaar, gerenommeerd en onafhankelijk instituut voor meteorologie, weer, seismologie en klimaat(scenario’s). De wetenschappelijke data, informatie en kennis leggen een ijzersterk fundament onder het maatschappelijke debat over klimaatverandering op lange termijn en extreem weer op korte termijn. Tijdens calamiteiten en crises zoals overstromingen, wateroverlast en droogte, is de informatie van het KNMI cruciaal om doelgericht en daadkrachtig te kunnen besluiten en handelen. Waterbeheer (hydrologie) en weer (meteorologie) zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik wil in de Raad van Toezicht een bijdrage leveren aan de politieke en bestuurlijke gesprekken en keuzes over de bijdrage van betrouwbare data en kennis aan de omgang met weersextremen, klimaatverandering en de (ruimtelijke) ontwikkeling van Nederland." 

Hanneke van der Klis

"Het KNMI is een begrip, in Nederland en daarbuiten. Een betrouwbaar anker voor kennis over weer, klimaat en seismologie. Vanuit collega-kennisinstituut Deltares heb ik al een jarenlange en prettige werkrelatie met het KNMI. Belangrijk, de samenwerking tussen KNMI en andere kennisinstituten is essentieel – klimaatverandering beïnvloedt de focus in al onze kennisontwikkeling. Deze band verstevig ik graag en met trots vanuit de Raad van Toezicht. Het KNMI levert hoge kwaliteit, heeft daarmee impact in belangrijke maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, en is een vitale organisatie. Dat moeten we zo houden!"

Adrien Oth

"In view of today’s major environmental challenges, from climate change to the increasing exposure to natural hazards, KNMI is an institution of key importance to the Netherlands, providing advice and furthering our knowledge on weather, climate, and seismological hazards. KNMI is also an institution of great international reputation. As a seismologist, I believe that without KNMI’s engagement in the development of the ORFEUS seismic data centre and ensuing initiatives, the European seismological community would not be where it stands today. As a member of the Supervisory Board, my prime focus lies on maintaining the outstanding quality of KNMI’s scientific activities as well as the social impact and visibility of this work."

Jordi Vilà-Guerau de Arellano

"Weather and climate are under rapid and unpredictable modifications due to the human-induced climate change. In the Netherlands, KNMI plays a key role to advance our understanding and representation of these changes, informing, and providing advice to the Dutch society and beyond. As an atmospheric scientist working in academia, my main task within the KNMI Supervisory Board will be to facilitate the transfer of knowledge of fundamental research on weather, climate and atmospheric composition obtained at Dutch/International Universities and research institutes to KNMI. To this end, the Ruisdael Observatory (Ruisdael – Understand the future of our atmosphere) financial supported by the Dutch Research Council NWO can act as an integrator between universities and KNMI. Integrative cooperation is key to provide the right answers to the present and future climate challenges." 

Henri Werij

“De kennis van weer, klimaat en seismologie bij het KNMI is cruciaal voor een veilige en toekomstbestendige samenleving. Zo zijn wij helaas in een fase beland waarin het klimaat met een ongekende snelheid verandert met alle rampzalige gevolgen van dien. Dit vereist dat de maatschappij tijdig goed onderbouwde maatregelen treft om verdere klimaatverandering tegen te gaan en om desastreuze effecten te verzachten. Het KNMI speelt al tientallen jaren een leidende rol op het gebied van monitoring van de aardatmosfeer en de processen die leiden tot klimaatverandering. Ik wil in de Raad van Toezicht graag mijn kennis op relevante gebieden inbrengen en een bijdrage leveren aan het verder versterken van het wetenschappelijke ecosysteem op gebied van klimaat, waarbij ik me samen met het KNMI wil inzetten voor de maatschappelijke bewustwording.”

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)

Het KNMI heeft sinds zomer 2021 een Maatschappelijke Adviesraad (MAR). De MAR bespreekt met de leiding van het instituut wat goed gaat, beter kan of vergeten wordt. Door de brede maatschappelijke vertegenwoordiging in de MAR wordt daarmee in beeld gebracht hoe de diensten en producten van het KNMI de samenleving beter kunnen bereiken.

Aan deze raad kan door het KNMI om advies gevraagd worden wanneer zich vraagstukken voordoen die maatschappelijke belangen raken. De MAR kan ook ongevraagd advies geven. Het gesprek met de raad heeft als doel de kwaliteit van het werk van het KNMI te verbeteren. De adviezen worden niet schriftelijk vastgelegd en hebben geen officiele status in de formele aansturing van het instituut. De MAR bestaat op dit moment uit 19 leden uit verschillende sectoren zoals onder meer wetenschap, waterbeheer, mobiliteit, landbouw en milieu.