Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt het KNMI veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk en verplicht voor alle overheidsinstanties.

Het KNMI neemt maatregelen om aan deze wetgeving te voldoen. De status hiervan is in te zien in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.