Luchtvaart

Luchtvaartmeteorologie

Betrouwbare luchtvaartmeteorologische informatie is essentieel voor een veilige, efficiënte en regelmatige vluchtuitvoering. Het KNMI is exclusief aangewezen als luchtvaartnavigatiedienstverlener voor meteorologie in Nederland. De medewerkers van het KNMI, verdeeld over de vestigingen in De Bilt en Schiphol, voorzien in de behoefte aan meteorologische informatie van het luchtverkeer in Nederland.

Het KNMI bezit sinds 2005 het ISO 9001 certificaat. In 2018 is het kwaliteitsmanagementsysteem van het KNMI gehercertificeerd naar de nieuwste norm: ISO 9001:2015.

Gezien het internationale karakter van de luchtvaart ligt het aanbod, de kwaliteit en de vorm van de meeste berichten vast in internationale afspraken. Annex 3 - Meteorological Services for International Air Navigation van de Conventie van Chicago (1944) is daarvan het bekendste voorbeeld. Nationaal zijn de afspraken uit onder andere Annex 3 vertaald in de Regeling Luchtvaartmeteorologische Inlichtingen. Het KNMI is gecertificeerd als luchtvaartmeteorologische dienstverlener conform de Europese luchtvaartnavigatiedienstenverordening.