Weerbulletin kleine luchtvaart

Luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding is beschikbaar op www.luchtvaartmeteo.nl.

ZCZC
FBNL50 EHDB 271959    
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
.
GELDIG VOOR: DE DAGLICHTPERIODE VAN ZATERDAG 28 JANUARI 2023.
.
SITUATIE: EEN W-O GEORIENTEERDE RUG BOVEN HET MIDDEN TREKT ZUIDWAARTS
EN LIGT AAN HET EINDE VAN DE PERIODE BOVEN LIMBURG. TEN NOORDEN VAN
DE RUG IS DE STROMING WESTELIJK EN TEN ZUIDEN VAN DE RUG
NOORDOOSTELIJK.
.
SIGNIFICANT WEER: TOT 09 UTC MET NAME IN DE NOORDELIJKE HELFT LOKAAL
MISTBANKEN, KLEINE KANS OP (AANVRIEZENDE) MIST. IN SC-BEWOLKING KANS
OP MATIGE IJSAANZETTING.
.
WIND: TEN NOORDEN VAN DE RUG WESTELIJK, AAN HET EINDE VAN DE OCHTEND
GELEIDELIJK DRAAIEND NAAR ZUIDWEST. LANDINWAARTS 2-6 KN, AAN DE KUST
EN BOVEN HET IJSSELMEER 6-11 KN. TEN ZUIDEN VAN DE RUG NOORDELIJK 2-6
KN. NABIJ DE RUG VARIABEL 1-3 KN.
.
BEWOLKING: LOKAAL BKN SC 2000-3000 VT, AANVANKELIJK IN HET ZUIDOOSTEN
MOGELIJK 1000-1500 VT, TOPPEN 4000 VT. IN DE MIDDAG VAN HET
NOORDWESTEN UIT BKN SC ROND 3000 VT, AAN HET EINDE VAN DE PERIODE IN
HET WADDENGEBIED KANS OP 1000-1500 VT, TOPPEN 5000 VT.
.
ZICHT: MEER DAN 10 KM. IN MIST(BANKEN) 1500-3000 M, LOKAAL MINDER DAN
1500 M.
.
NULGRADEN NIVEAU: VAN 500 VT IN HET ZUIDOOSTEN TOT 2000 VT IN HET
NOORDEN. TOT 10 UTC MET NAME IN DE OOSTELIJKE HELFT OP VEEL PLAATSEN
AAN DE GROND.
.
DAGLICHTPERIODE: 07.11 TOT 16.35 UTC.=
NNNN

27/01/2023 21.15 uur LT