Weerbulletin kleine luchtvaart

Luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding is beschikbaar op www.luchtvaartmeteo.nl.

ZCZC
FBNL50 EHDB 061408    
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
.
GELDIG 061500/062100 UTC
.
SITUATIE: AAN DE ZUIDWESTFLANK VAN EEN LAGEDRUKGEBIED BOVEN
NOORD-DUITSLAND VOERT EEN NOORDWESTELIJKE STROMING MARITIEM POLAIRE
LUCHT AAN. DE OPBOUW IS ONSTABIEL TOT 6000-8000 VT, VOORAL IN DE
WESTELIJKE KUSTPROVINCIES LOKAAL ROND FL100.
.
SIGNIFICANT WEER: LOKAAL EEN GEISOLEERDE LICHTE TOT MATIGE REGENBUI,
LANGS DE (NOORD)WESTKUST MOGELIJK MET KORRELHAGEL. IN DE TWEEDE HELFT
VAN DE PERIODE DOOFT DE BUIIGHEID GELEIDELIJK GROTENDEELS UIT. IN HET
NOORDOOSTEN OOK BUITEN BUIEN IN SC BEWOLKING KANS OP MATIGE
IJSAANZETTING.
.
WIND: LANDINWAARTS WESTELIJK 4-7 KN. LANGS DE KUST NOORDWESTELIJK
8-12 KN.
.
BEWOLKING: IN HET NOORDOOSTEN BKN/OVC SC 1500-2000 VT, TOPPEN TOT
6000 VT. ELDERS SCT, LOKAAL BKN, SC/CU 2000-4000 VT, TOPPEN TOT 6000
VT. IN EEN BUI FEW TCU 2000 VT, TOPPEN 6000-8000 VT, VOORAL LANGS DE
WESTKUST LOKAAL ROND FL100.
.
ZICHT: MEER DAN 10 KM. IN EEN BUI MOGELIJK LOKAAL 5-8 KM.
.
NULGRADEN NIVEAU: 1500-2000 VT. VANAF HALVERWEGE DE PERIODE
LANDINWAARTS GELEIDELIJK OP MEER PLAATSEN AAN DE GROND.
.
HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
       15 UTC:    21 UTC:
0500VT 300/15 +04 280/10 +04
1500VT 320/20 +01 300/15 +02
3000VT 330/20 -03 310/15 -03
FL 050 320/20 -08 310/15 -08
FL 100 320/15 -13 330/15 -11
.
.
VOORUITZICHTEN VOOR MORGEN: EEN GEBIED MET MIST, NEVEL EN LAGE ST
LIGT BIJ AANVANG BOVEN ONGEVEER DE ZUIDELIJKE HELFT. DIT GEBIED TREKT
IN DE LOOP VAN DE PERIODE NOORDWAARTS EN LIGT AAN HET EINDE VAN DE
PERIODE MOGELIJK NOG BOVEN HET UITERSTE NOORDEN. DE MIST LOST
GELEIDELIJK DEELS OP, MAAR NEVEL EN ST BLIJVEN HARDNEKKIG AANWEZIG.
ELDERS IS HET ZICHT GOED EN IS ER GEEN SIGNIFICANTE BEWOLKING, AAN
HET EINDE VAN DE PERIODE TREKKEN ENKELE VELDEN AC HET ZUIDWESTEN
BINNEN. ER STAAT EEN ZWAKKE TOT MATIGE, LANGS DE WESTKUST VRIJ
KRACHTIGE, ZUIDENWIND.
.
DAGLICHTPERIODE: 07.17 TOT 15.45 UTC.=
NNNN

06/12/2023 15.15 uur LT