Luchtvaartmeteorologische informatie

De luchtvaart en de meteorologie delen hetzelfde domein en zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het KNMI stelt luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding beschikbaar aan luchtvarenden via de specifieke en operationeel bewaakte website Luchtvaartmeteo en de Engelstalige versie Aviationweather

De KNMI-website Luchtvaartmeteo is een van de officiële internetportalen van de rijksoverheid voor vluchtvoorbereiding, naast de Publicaties voor luchtvarenden (AIS Nederland), Voorbereiding vlucht (Amsterdam Integrated Briefing) en Bijzondere activiteiten (Operationele helpdesk) (zie LVNL website).

Het Weerbulletin en de METARs en TAFs van Nederland zijn beschikbaar op de publieke KNMI-website www.knmi.nl. Deze informatie is niet bedoeld voor operationeel gebruik. De informatie is namelijk niet compleet, zo ontbreken bijvoorbeeld waarschuwingen voor de luchtvaart (AIRMET, SIGMET), Grafische Low Level Forecast en neerslagradarinformatie en wordt niet operationeel bewaakt. Voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding ga naar de website Luchtvaartmeteo.

De luchtvaartmeteorologische dienstverlening wordt volledig gefinancierd uit luchtvaartheffingen (en-route, terminal en NSAA). Op basis van ICAO en IATA richtlijnen is de informatie op Luchtvaartmeteo alleen beschikbaar voor 'luchtvarenden', op basis van gebruikernaam en wachtwoord, en valt dit niet onder de Open Data richtlijn. Inloggegevens voor Luchtvaartmeteo worden door het KNMI verstrekt aan luchthavens, luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen, afhandelmaatschappijen, vliegclubs, vliegscholen, belangenorganisaties en search&rescue organisaties.

Vanwege efficiency en doelmatigheidsredenen is het toegangsbeheer voor individuele piloten uitbesteed aan een aantal belangenorganisaties voor de luchtvaart (KNVvL, AOPA, VNV). In geval van vragen of opmerkingen neem contact op met het KNMI.

Overzicht producten en distributiekanalen

Product Te ontvangen via Toegang
 
Ballonvaartverwachting
(alleen bewaakt tijdens "zomertijd")
www.luchtvaartmeteo.nl Username/password
Flight Documentation compleet,
incl. SIGWX, UpperWinds en
METAR/TAF/SIGMET/AIRMET
www.luchtvaartmeteo.nl Username/password
Grafische Low-Level-ForeCast www.luchtvaartmeteo.nl Username/password
METAR: Buitenland www.luchtvaartmeteo.nl Username/password
METAR: Nederland NOS Teletekst (707)
www.luchtvaartmeteo.nl
Teletekst
Username/password
Consultation (telefonisch)
met meteoroloog
Ballonvaren : 0900-2023340
VFR: 0900-2023341
IFR: 0900-2023343
ca. € 0,50 p.m.
ca. € 0,50 p.m.
ca. € 0,50 p.m.
SIGMET/AIRMET
voor AMSTERDAM FIR
NOS Teletekst (707)
www.luchtvaartmeteo.nl
Teletekst
Username/password
TAFs Nederland en buitenland www.luchtvaartmeteo.nl Username/password
Weerbulletin Nederland NOS Teletekst (707)
www.luchtvaartmeteo.nl
Teletekst
Username/password

 

Factsheet (AUTO) SPECIAL

Het KNMI produceert luchtvaartmeteorologische waarnemingen voor civiele luchthavens in Nederland. Dit betreft (AUTO) METAR ten behoeve van vluchtvoorbereiding en internationale disseminatie. Voor operationeel gebruik op de luchthaven zijn dit de local routine and special report, in Nederland (AUTO) ACTUAL en (AUTO) SPECIAL genaamd. Het (AUTO) ACTUAL bericht wordt op vaste tijdstippen (H+25, H+55) geproduceerd. Als tussentijds criteria worden overschreden wordt een (AUTO) SPECIAL rapport geproduceerd. De criteria zijn in overleg met de afnemers vastgesteld. Een overzicht van de in gebruik zijnde criteria wordt verstrekt in de Factsheet (AUTO) SPECIAL (pdf)