Sybren  Drijfhout

Sybren Drijfhout

Senior Onderzoeker
R&D Weer- en Klimaatmodellen

Over mij

Ik werk momenteel ongeveer 1 dag/week (in de praktijk iets meer) op het KNMI bij de afdeling RDWK (Research and Development van Weer en Klimaatmodellen); ben 1 dag/week verbonden aan de Universiteit Utrecht (IMAU) als buitengewoon hoogleraar (Buys Ballot leerstoel) Dynamica van het klimaat en voor 3 dagen/week verbonden aan de Universiteit van Southampton bij het Departement “Ocean and Earth Science” als gewoon hoogleraar klimaatfysica. Op het KNMI ben ik projectleider “zeespiegelstijging” en mijn voornaamste taak is het zeespiegelonderzoek te organiseren en gezicht te geven. Ik doe dat vooral in samenwerking met de IJs en klimaatgroep van het IMAU, en op het KNMI samen met Dewi Le Bars. Verder werk ik met Rein Haarsma aan de impact van de oceaan en meso-schaal wervels op atmosferische variabiliteit. Een flink deel van mijn tijd besteed ik momenteel aan het International Panel for Climate Change (IPCC), als een van de “Lead Authors” van het komende hoofdstuk over “Ocean, Sea-level, and Cryosphere”, wat deel uitmaakt van het nieuwe AR6 rapport dat in 2021 zal verschijnen.

Onderzoek

Mijn extern gefinancierde onderzoeksprojecten van dit moment zijn: ODYSEA ((Ocean forcing atmospheric variability); SMURPHS (Role of the ocean in the climate hiatus); Blue Action (Connection between North Atlantic and Arctic Sea-Ice and Weather over Europe): PRIMAVERA (Impact of mesoscales and high resolution in the ocean on coupled climate variability). Op dit moment werk ik aan nieuwe voorstellen op het gebied van kantelpunten in het klimaatsysteem; paleo-oceanografie (Utrecht); de rol van Antarctica, in het bijzonder de wisselwerking tussen oceaan en drijvende ijsplaten en smelt van onderaf, op zeespiegelstijging (KNMI); en de invloed van de oceaan op extreem weer en de verbetering van seizoens-verwachtingen (UK). Dat laatste onderzoek verricht ik met mijn postdoc Jenny Mecking waar we met het UK Met Office gekoppelde model “HadGEM3” experimenten verrichten. Ook werk ik in Engeland met Master Studenten en een model-ondersteuner aan het modelleren van de Antarctische ijskap met het model “PISM”.