Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Seismologie
Aardbevingen in Nederland
De meest recente aardbevingen in en rondom Nederland

Deze kaart laat de epicentra zien van de 100 laatste aardbevingen in en rondom Nederland. Natuurlijke (tektonische) aardbevingen zijn zichtbaar met bruine cirkels en geïnduceerde (opgewekte) aardbevingen met gele cirkels.

De lokatie van een aardbeving wordt vaak eerst automatisch bepaald, zonder tussenkomst van een seismoloog. Een automatische lokatie wordt op het kaartje weergegeven door een rode, transparante zone, en in de tabel gemarkeerd met 'Auto'. Een automatische lokatie wordt altijd geverifieerd door een seismoloog, dit wordt in de tabel gemarkeerd met 'Rev'. Een geverifieerde lokatie is op de kaart zichtbaar door een bruine of een gele cirkel.

De onzekerheid in de diepte van geïnduceerde aarbevingen in Noord Nederland is ca. 1-2 km, vandaar dat de dieptes van deze bevingen vastgezet zijn op 3 km. Dit is de gemiddelde diepte van het gasreservoir. Voor de omgeving Roswinkel en Alkmaar/Bergen geldt een diepte van 2 km.

De tijd waarop de aardbeving plaatsvond is in UTC, deze verschilt van de Nederlandse tijd. In Nederland is de lokale tijd in de winter 1 uur later dan UTC en in de zomer 2 uur later.

Latitude:      Longitude:  
Disclaimer

Magnitude en locatie van aardbevingen die zijn gemarkeerd met 'Auto' zijn het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Na verificatie kunnen deze nog wijzigen.

Analyse* Datum & Tijd (UTC) Tijd (UTC) Plaats Mag Lat Lon Diepte** Type*** Data
Loading data from server

* Analyse type:
    Auto: automatisch
    Rev: gereviewed door een seismoloog
** Diepte in km
*** Type beving:
    G: geinduceerd
    T: tektonisch


Heel soms is een magnitude 0 of negatief. Dit is geen fout, maar ligt aan de wiskundige manier waarop magnitude wordt uitgerekend, namelijk logaritmisch. De magnitude wordt berekend aan de hand van de uitslag op een seismogram. Bij een logaritmische schaal zoals die van Richter wordt de magnitude één eenheid hoger als de uitslag 10x zo groot is. En één eenheid lager als de uitslag 10x zo klein is. Als bijvoorbeeld een uitslag van 20 millimeter overeenkomt met magnitude 2, komt een uitslag van 200 millimeter (20x10) overeen met magnitude 3. En naar beneden hetzelfde. 2 millimeter is dan magnitude 1; 0,2 millimeter is dan magnitude 0 en 0,02 millimeter is dan magnitude -1. Zo kunnen er dus negatieve magnitudes op de Schaal van Richter voorkomen.

Een kaart met seismometers in het huidige KNMI netwerk is hier beschikbaar.