De afname van mist en nevel in Europa

Relatieve afname van het aantal mistdagen per jaar in procent over 1976-2006 ten opzichte van het gemiddelde. Een afname van 2,2% komt overeen met een halvering in 30 jaar.
GJ van Oldenborgh, P Yiou, R Vautard

Mist veroorzaakt niet alleen verkeersproblemen op de weg en in de luchtvaart, het beïnvloedt ook de temperatuur aan de grond sterk en speelt daarmee een rol in het klimaatprobleem. Mist heeft ook een van de sterkste klimaattrends die we kennen: in grote delen van Europa is het aantal mistdagen sinds midden jaren 1970 ongeveer gehalveerd. In een recent informeel project hebben we geprobeerd uit te zoeken welke factoren in deze afname belangrijk zijn, als eerste aanzet naar het maken van mistscenario's. Ook zal voor een goede beschrijving van de opwarming van Europa de rol van mist goed gesimuleerd moeten worden.

Bibliographic data

GJ van Oldenborgh, P Yiou, R Vautard. De afname van mist en nevel in Europa
Journal: Meteorologica, Year: 2010, First page: 24, Last page: 27