De Centraal Nederland Temperatuurreeks

G van der Schrier, A van Ulden, GJ van Oldenborgh

De Centraal Nederland Temperatuurreeks (CNT) is een reeks van maandgemiddelde temperaturen van een aantal stations in Nederland opgebouwd uit gehomogeniseerde reeksen. In dit artikel doen we verslag van het homogeniseren van een aantal van deze reeksen en van de bouw van de CNT. Het blijkt dat de gemeten opwarming robuust is voor de verplaatsingen van stations en de veranderingen in meetmethodes en –systemen. Ook vergelijken we de CNT met de datasets die gebruikt worden om de globale temperatuur te schatten. De verschillen in trends lopen op tot 30% - wat de noodzaak om analyses te doen op basis van homogene data nog eens onderstreept.

Bibliographic data

G van der Schrier, A van Ulden, GJ van Oldenborgh. De Centraal Nederland Temperatuurreeks
Journal: Meteorologica, Volume: 20, Year: 2011