De najaarsstorm van 1-2 oktober 1697

G van der Schrier, R Groenland

De zeedijkhoogte wordt bepaald aan de hand van de terugkeertijd van extreme wateropzet. In de
Nederlandse wet is vastgelegd dat deze terugkeer tijd $10^4$~jaar is, waarbij de Deltacommissie onlangs nog
een verkleining van de risico's met een factor 10 adviseerde. Met een meetreeks van ca. 100 jaar lengte
is de waterhoogte die geassocieerd wordt met zo'n zeldzame storm slechts met extremenstatistiek te bepalen.
Hier kijken we naar een historische storm die als analoog kan dienen voor de februari 1953 storm; met een opzet van
2.9 m bij Hoek van Holland de meest extreme storm in de bestaande Nederlandse reeks.

Bibliographic data

G van der Schrier, R Groenland. De najaarsstorm van 1-2 oktober 1697
Journal: Meteorologica, Year: 2009