Extreme afvoeren voor Rijn en Maas gebundeld in GRADE

MJM de Wit, TA Buishand

In de tien dagen voorafgaand aan de hoogwaters van 1993 en 1995 viel in het Rijnstroomgebied gemiddeld ongeveer 100 mm neerslag en in het Maasstroomgebied gemiddeld ongeveer 150 millimeter neerslag. Daarmee waren dit de natste tiendaagse perioden in een meetreeks die enkele decennia omvat. Zouden we een paar duizend jaar metingen tot onze beschikking hebben, dan waren er ongetwijfeld nog wel nattere uitschieters. Vanuit deze gedachte is er de afgelopen jaren onder regie van het KNMI en Rijkswaterstaat gewerkt aan GRADE (Generator of Rainfall And Discharge Extremes). Voor de Rijn en de Maas zijn inmiddels neerslag- en afvoerreeksen gegenereerd van enkele duizenden jaren. De analyse van deze reeksen levert nieuwe inzichten die brukbaar zijn bij de bepaling van de maatgevende afvoeren voor Rijn en Maas. Een eerstvolgende stap is de onzekerheid van de maatgevende afvoer die uit GRADE volgt, te kwantificeren. Daarnaast onderzoekt het KNMI momenteel de toepassing ervan voor het doorrekenen avn de effcten van klimaatverandering.

Bibliographic data

MJM de Wit, TA Buishand. Extreme afvoeren voor Rijn en Maas gebundeld in GRADE
Journal: H2O, Volume: 41, Year: 2008, First page: 8, Last page: 9

Download full publication

download PDF (1.42 MB)