Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland

J Bessembinder, C Katsman, W Hazeleger, S Drijfhout, H van den Brink, G Lenderink, E van Meijgaard, M de Wit, H Buiteveld, W van Deursen

Dit document is een KNMI-bijdrage aan het project Aandacht Voor Veiligheid (AVV). Het beschrijft wat er op wetenschappelijk vlak bekend is over een aantal extreme situaties, verderop in dit document "klimaatverrassingen" genoemd.

AVV is gericht op de invloed van lange termijnveranderingen zoals klimaatverandering, ruimtegebruik, bestuurlijke veranderingen en sociaal-economische trends op de veiligheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Het project moet een discussie ondersteunend systeem (DOS) leveren dat aan de hand van kaarten en beelden laat zien hoe door middel van ruimtelijke aanpassingen Nederland klimaatbestendiger kan worden voor de lange termijn.

Bibliographic data

J Bessembinder, C Katsman, W Hazeleger, S Drijfhout, H van den Brink, G Lenderink, E van Meijgaard, M de Wit, H Buiteveld, W van Deursen. Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland
KNMI number: KNMI-publicatie-221, Year: 2008, Pages: 35

Download full publication

download PDF (2.21 MB)