large scale winds in the southern North Sea region: the wind part of the KNMI'14 climate change scenarios

A Sterl

Large scale winds in the southern North Sea region: The wind part of the KNMI ’14 climate change scenarios
Andreas Sterl, Alexander Bakker, Henk W. van den Brink, Rein Haarsma, Andrew Stepek, Ine L. Wijnant, Renske C. de Winter
Februari 2015
Dit artikel beschrijft de manier waarop het wind-gedeelte van de KNMI’14 scenario’s tot stand is gekomen en ook wat de conclusies van het daartoe verrichte onderzoek zijn.
Het onderzoek is in drie stappen gedaan:
1- Wat weten we al over wind?

Er is honderd jaar teruggekeken en het beeld dat uit die gegevens oprijst is dat van wind met veel variatie. Tegelijk weten we niet hoe dat komt, er is sprake van natuurlijke variabiliteit.

2- Wat staat er in de literatuur over wind?
Uit het onderzoek dat eerder verricht werd op basis van IPCC en modelsimulaties komt naar voren dat er geen systematische veranderingen in het windklimaat op de Noordzee zijn te verwachten. De klimatologische opwarming leidt niet tot andere wind op de Noordzee.
3- Nieuw onderzoek.

Resultaten van het globale klimaatmodel EC-Earth zijn naar kleine schaal gebracht (“gedownscaled”) met RACMO. Er is gekeken naar maximum wind, gemiddelde wind en lage wind. In alle gevallen komt uit dit onderzoek hetzelfde beeld naar voren als data uit het literatuuroverzicht, namelijk dat er niets verandert aan het windklimaat op de Noordzee, maar dat er wel sprake is van grote variabiliteit
Conclusie: het windklimaat op de Noordzee is zeer variabel en er is geen systematische verandering te verwachten als gevolg van de opwarming.

Bibliographic data

A Sterl. large scale winds in the southern North Sea region: the wind part of the KNMI'14 climate change scenarios
Journal: knmi document, Year: 2015