Lotos-Euros versie 1.4: bias-correctie voor PM10

MS de Ruyter de Wildt, HJ Eskes, PFJ van Velthoven

Voor de nieuwe operationele luchtkwaliteitverwachting van het RIVM, TNO en het KNMI is er een nieuwe versie van het chemisch-transportmodel Lotos-Euros ontwikkeld, versie 1.4. In dit verslag wordt een biascorrectie gepresenteerd voor de PM10-concentraties die deze nieuwe versie van Lotos-Euros berekent. Deze correctie is op dezelfde manier bepaald als de correctie die eerder bepaald is voor versie 1.3 van Lotos-Euros (De Ruyter de Wildt e.a., 2009). Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van beide correcties was dat met name de pieken in de concentratie van fijn stof zo nauwkeurig mogelijk voorspeld moeten worden. De hier gepresenteerde bias-correctie voor versie 1.4 is net als die voor versie 1.3 bepaald door, voor het hele jaar 2006 en voor verschillende locaties in heel Nederland, de daggemiddelde PM10-concentratie te berekenen en te vergelijken met gemeten concentraties. Dit is gedaan voor twee modeldomeinen, een Europees domein met een resolutie van 25 km en een domein rondom Nederland met een twee keer zo hoge resolutie. De metingen zijn afkomstig van stations van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML), wat onderhouden wordt door het RIVM en verspreidt ligt over heel Nederland. Van deze stations zijn alleen de stations van het type \u201cregionaal\u201d gebruikt, aangezien deze landelijk gelegen en daardoor representatief voor de achtergrondconcentratie van fijn stof zijn.

Bibliographic data

MS de Ruyter de Wildt, HJ Eskes, PFJ van Velthoven. Lotos-Euros versie 1.4: bias-correctie voor PM10
Year: 2009

Download full publication

download PDF (153 KB)