Lotos-euros verwachting van fijn stof: vergelijking met metingen en optimalisatie

MS de Ruyter de Wildt, HJ Eskes, PFJ van Velthoven

Als onderdeel van het project Dynamische Maximumsnelheden onderzoekt Rijkswaterstaat het effect van snelheidsverlagingen op de luchtkwaliteit. Dit wordt gedaan door, op een proeftraject op de A58 bij Tilburg, preventief de maximumsnelheid te verlagen als de concentratie fijn stof (PM10) boven een grenswaarde dreigt uit te komen. Hiervoor levert het KNMI zesdaagse verwachtingen van de achtergrondconcentratie van PM10, die berekend worden door het model Lotos-Euros. In dit verslag worden de berekende concentraties vergeleken met meetwaarden. Deze vergelijking laat zien dat het model goed in staat is om de waargenomen variabiliteit in de achtergrondconcentratie van PM10 te beschrijven. Wel wordt de concentratie systematisch door het model onderschat. Aan de hand van deze resultaten wordt een eenvoudige aanpassing van dit model gepresenteerd waarmee het de gemeten concentraties en de pieken daarin beter kan nabootsen. Met deze correctie is het aantal gemodelleerde overschrijdingen van de grenswaarde vergelijkbaar met het aantal waargenomen overschrijdingen. Voor verschillende meetpunten in Nederland wordt, afhankelijk van de gebruikte drempelwaarde, 41% tot 57% van de waargenomen overschrijdingen correct gesimuleerd. Tot slot kan uit een beperkte validatie van de zesdaagse modelvoorspelling de voorlopige conclusie getrokken worden dat de verwachting tot ongeveer vier dagen vooruit goed overeen blijft komen met de metingen.

Bibliographic data

MS de Ruyter de Wildt, HJ Eskes, PFJ van Velthoven. Lotos-euros verwachting van fijn stof: vergelijking met metingen en optimalisatie
Year: 2009

Download full publication

download PDF (380 KB)