Onbekende weersymbolen in oude Extract journalen (1826-1865)

H Wallbrink, F Koek

Bibliographic data

H Wallbrink, F Koek. Onbekende weersymbolen in oude Extract journalen (1826-1865)
KNMI number: --HISKLIM, Year: 2001