Onderzoek naar bovengrensscenario's voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland: een internationale wetenschappelijke beoordeling

P Vellinga, CA Katsman, A Sterl, JJ Beersma (eds)

Bibliographic data

P Vellinga, CA Katsman, A Sterl, JJ Beersma (eds). Onderzoek naar bovengrensscenario's voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland: een internationale wetenschappelijke beoordeling
Year: 2008, Pages: 178

Download full publication

download PDF (2.39 MB)