Over het optimaal routeren van schepen. V. Een geautomatiseerd systeem

S.J. Bijlsma, B. Van Rietschoten en G.D.G.Folkers

Over het optimaal routeren van schepen. V. Een geautomatiseerd systeem 

Bibliographic data

S.J. Bijlsma, B. Van Rietschoten en G.D.G.Folkers. Over het optimaal routeren van schepen. V. Een geautomatiseerd systeem
KNMI number: WR-73-05, Year: 1973, Pages: 33

Download full publication

download PDF (1.46 MB)