Overstromingen in Malawi en Mozambique

GJ van Oldenborgh, A Kruczkiewicz, M van Aalst

Midden januari werden Malawi en Mozambique getroffen door hevige regenval die grote problemen veroor- zaakte. Honderden doden, meer dan driehonderdduizend mensen op de vlucht voor het water. Er is inmid- dels een grote internationale hulpoperatie door de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis op poten gezet om de meest getroffenen te helpen. De vraag duikt tegenwoordig steeds weer op hoe zeldzaam deze extreme regenval is en of dit (mede) veroorzaakt wordt door klimaatverandering. We zijn met een internationale groep, waaronder het KNMI en het Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, bezig een systeem op te zetten dat dit soort vragen kan beantwoorden. De onderdelen die al klaar zijn gebruiken we hier om een gedeeltelijk antwoord op bovenstaande vraag te krijgen en inzicht in problemen waar we in de praktijk mee te maken krijgen te verschaffen.

Bibliographic data

GJ van Oldenborgh, A Kruczkiewicz, M van Aalst. Overstromingen in Malawi en Mozambique
Journal: Meteorologica, Volume: 24, Year: 2015, First page: 24, Last page: 26

Download full publication

download PDF (9.4 MB)